Vlada Japana donirala multisenzorske sustave za nadzor granice

NJ.E. ambasador Japana u BiH Masami Kinefuchi i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, 27. februara 2024. godine, uručili su specijalističku opremu Graničnoj policiji BiH i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ispred Glavnog ureda Granične policije BiH u Sarajevu.

Radi se o multisenzorskim sustavima za nadzor granice koji će uveliko pomoći u suzbijanju nezakonitih migracija, kao i sprečavanju drugih oblika prekograničnog kriminaliteta.

Prilikom obraćanja prisutnima, direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković, zahvalio je na doniranim sredstvima i poželio dobrodošlicu NJ.E. ambasadoru Japana u BiH Masamiju Kinefuchiju, ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću i nаčеlniku Pоliciјskе uprаvе Istоčnо Sаrајеvо Brаnimiru Šеhоvcu, kao i predstavnicima medija.

U obraćanju prisutnima, direktor Kuprešaković kazao je da je donacija multisenzorskih sustava od iznimnog značaja za pripadnike Granične policije BiH, a koristit će ih prilikom obavljanja operativnih aktivnosti i poduzimanja radnji s ciljem suzbijanja kriminaliteta i zaštite državne granice.

„Granična policija BiH posljednjih godina se suočava s brojnim izazovima, a jedan od njih je i izloženost pojačanom migracijskom pritisku i krijumčarenju osoba, radi čega nam je potrebno pojačano korištenje specijalističke opreme. Zahvaljujući donacijama međunarodnih partnera Granične policije BiH, kao što je Vlada Japana, jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta značajno pomaže policijskim službenicima da unaprijede operativnu učinkovitost i mobilnost na terenu“, rekao je direktor Kuprešaković, zahvalivši se još jedanput Vladi Japana na dugogodišnjoj saradnji i potpori, kao i  na tome što prepoznaju važnost ulaganja i jačanje kapaciteta policijskih agencija na svim razinama jer sigurnost građana i državne granice mora biti na prvom mjestu.

Nakon obraćanja direktora Kuprešakovića, prisutnima se obratio ambasador Japana u BiH Masami Kinefuchi, koji je iskazao zadovoljstvo jako dobrim odnosima Bosne i Hercegovine i Japana te otvorenost za nastavkom pružanja podrške Bosni i Hercegovini. „Od 2018. godine odgovor na humanitarne potrebe migranata, kao i borba protiv nezakonitih migracija i izbjeglica postao je problem u Evropi, uključujući i BiH. Nadam se da će prethodna nabavka vozila i ovih nadzornih kamera doprinijeti poboljšanju kapaciteta Granične policije BiH, kao i doprinijeti procesu pristupanja BiH ka Evropskoj uniji“, kazao je ambasador Kinefuchi.

Prisutnima se obratio i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić koji je zahvalio ambasadoru  Kinefuchiju i Vladi Japana na ovoj donaciji, kao i na sveobuhvatnoj pomoći i podršci Japana Bosni i Hercegovini kroz dugi niz godina.

„Čаst mi је i zаdоvоljstvо dа, kао ministаr bеzbјеdnоsti Bоsnе i Hеrcеgоvinе, prеuzmеm drugi diо јаpаnskе dоnаciје, u imе Bоsnе i Hеrcеgоvinе.Drugi diо dоnаciје sе оdnоsi nа 22 mоbilnа sistеmа zа nаdzоr grаnicе, оdnоsnо 22 bеzbјеdnоsnе kаmеrе nајnоviје gеnеrаciје. Bеzbјеdnоsnе kаmеrе ćе sе instаlirаti nа јеdаn diо pаtrоlnih vоzilа mаrkе Тоyоtа, kоја su vеć dоdјеljеnа u оkviru јаpаnskе dоnаciје u mајu prоšlе gоdinе.S tim u vеzi, оdržаnа је оbukа u Аgеnciјi zа škоlоvаnjе i stručnо usаvršаvаnjе kаdrоvа, nа kојој su učеstvоvаlа 44 pоliciјskа službеnikа. Оvоm оbukоm pоliciјski službеnici su оbučеni zа instаlаciјu, rukоvаnjе i upоtrеbu bеzbјеdnоsnih kаmеrа nа tеrеnu.Јаpаnskа dоnаciја ćе uvеlikо pоmоći i оlаkšаti rаd pоliciјskih službеnikа nа tеrеnu, štо ćе dоpriniјеti pоvеćаnju еfikаsnоsti rаdа nаdlеžnih оrgаnа zа sprоvоđеnje zаkоnа u оblаsti bоrbе prоtiv ilеgаlnih migrаciја, аli i u drugim оblаstimа rаdа“, kazao je ministar Nešić.

Prisutnima se obratio i načelnik Pоliciјskе uprаvе Istоčnо Sаrајеvо Brаnimir Šеhоvac, koji je kazao da će donirana oprema biti od velikog značaja za rad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Nakon svečanog dijela, upriličena je i prezentacija  specijalističke opreme - multisenzorskih sustava za nadzor granice.

 Obraćanje direktora Granične policije BiH Mirka Kuprešakovića

Obraćanje NJ.E. ambasadora Japana u BiH Masami Kinefuchia

Obraćanje ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića

S ceremonije primopredaje donacije Vlade Japana

Primopredaja donacije

Zvanicama prezentirana specijalistička oprema