Obavještenje o testiranju kandidata od 13.12 2023.godine

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine od 13.12.2023.godine i čije su prijave prihvaćene, da će se testiranje kandidata (pismeni test) obaviti dana 19.02.2024.godine (ponedjeljak)  sa početkom u 13,00 sati u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u Ulici Reufa Muhića 2-A.

Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacioni dokumenat i hemijsku olovku.

Za kandidate koji polože pismeni test, istog dana održaće se intervju.

Članom 12. Pravilnika o postupku prijema zaposlenika u radni odnos Granične policije Bosne i Hercegovine, propisan je sadržaj pismenog testa:

„Sadržaj pitanja pismenog testa utvrđuje Komisija za svako oglašeno radno mjesto.

Pitanja će obuhvatiti opšte znanje (10 pitanja) i specijalističko znanje (10 pitanja).

Pitanja koja obuhvataju opšte znanje odnose se na organizaciju i nadležnosti Granične policije Bosne i Hercegovine utvrđene Zakonom o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Pitanja koja obuhvataju specijalističko znanje obuhvatiće oblast poznavanja rada na računaru i u zavisnosti od radnog mjesta oblast zakonskih propisa koji su od značaja za obavljanje poslova i zadataka konkretnog radnog mjesta“.