Granična policija BiH i Služba za poslove sa strancima BiH nastavljaju zajedničke aktivnosti u cilju suzbijanja nezakonitih migracija

U cilju suzbijanja nezakonitih migracija, nastavljene su zajedničke planske aktivnosti pripadnika Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, shodno potpisanom Okvirnom planu zajedničkog postupanja i saradnje između navedene dvije agencije.

Shodno navedenom, zajedničke planske aktivnosti su u prethodna dva danarealizirane na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, na ulasku u Bosnu i Hercegovinu, gdje je otkriveno 88 državljana Republike Turske koji nisu posjedovali dokumente niti su pružili dovoljno relevantnih informacija o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH. Istima je odbijen ulazak u BiH i vraćeni su na početne destinacije.Jednom licu odbijen je ulazak zbog falsifikovanog dokumenta Narodne Republike Kine dok su četiri strana državljana doputovala letom iz Istanbula bez dokumenata i prilikom graničnih provjera iskazala namjeru za azil, te su predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima – Terenski centar Sarajevo.

Podsjećamo da je potpisivanju navedenog plana prethodila zajednička procjena stanja u navedenoj oblasti, kao i procjena kadrovskih, organizacionih i drugih kapaciteta s kojima Granična policija BiH i Služba za poslove sa strancima raspolažu. Navedene agencije se suočavaju sa nedostatkom potrebnog broja službenika, te je zaključeno da se unaprijedi saradnja kroz plansko, organizovano i zajedničko preduzimanje aktivnosti u cilju suzbijanja nezakonitih ulazaka i boravka stranih državljana u BiH te pokušaj njihovog nezakonitog izlaska u pravcu zemalja Evropske unije.

U cilju potpisanog Plana, službenici navedene dvije agencije na osnovu izvršenih analiza i procjene migracionih kretanja, zajednički djeluju na mjestima najčešćih nezakonitih ulazaka stranaca u BiH i vrše provjeru svrhe dolaska i zakonitosti ulaska stranaca preko graničnih prijelaza u BiH. Zajednički obavljaju i nadzor državne granice kao i zajedničko djelovanje u sprovođenju postupaka readmisije stranaca iz BiH po skraćenom postupku. Tako su, u prethodnom periodu, tokom jula i augusta 2023. godine, pripadnici Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH tokom zajedničkih planskih aktivnosti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, na području Zvornika i Velike Kladuše ostvarili značajne rezultate iz navedenih oblasti. I u narednom periodu zajedničke aktivnosti će se nastaviti shodno potpisanom Okvirnom planu zajedničkog postupanja i saradnje.