Dopuna javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

D O P U N A  O B A V J E Š T E NJ A

            Dana 21.06.2023. godine u izdanju Dnevnog avaza, Nezavisnih novina i Večernjeg lista, biće objavljena Dopuna Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen 17.06.2023.godine.

         Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni oglas od 8 dana se produžava i taj rok počinje teći od dana objavljivanja Dopune javnog oglasa u dnevnoj štampi, te je posljednji dan za prijavu na Javni oglas 29.06.2023.godine

Dopuna javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine