Odluka - konačni rezultati kandidata kadeta XI klase GP BiH

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije BiH

Konačni rezultati testiranja kandidata – kadeta XI klase Granične policije BiH

 

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 46. stav (1) tačka b) i člana 51. stav (4) tačke c) i d) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06,15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), člana 10. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-9536-4/20 od 19.11.2020.  godine  i broj: 17-06-1-34-11-9536-3200/20 od 23.03.2021.  godine) i Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-136-3/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-137/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-138-1/20 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-139/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-146-3/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-141/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-144-3/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-142/21 od 19.01.2023. godine, Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-143/21 od 19.01.2023. godine i Rješenjem Odbora za žalbe policijskih službenika broj: UP-2-04-4-07-1-145-3/21 od 19.01.2023. godine, objavljuje

 

O D L U K U

 

I

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) je postupila u skladu sa odredbama člana 51. stav (3) i stav (4) tačka c) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i po rješenjima Odbora za žalbe policijskih službenika, te u vezi s tim Komisija izdaje slijedeće Liste:

  • Bodovna Lista svih kandidata koji su uspješno završili Test opšteg znanja, Test fizičke sposobnosti i Intervju, za prvi nivo – čin Policajac, koju možete pogledati ovdje (lista 1.);
  • Listu kandidata sa ostvarenim najboljim rezultatima na navedenim testiranjima, nominovanim za zapošljavanje (u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih  mjesta), prvi nivo - čin Policajac, koju možete pogledati ovdje (lista 2.);
 • Listu kandidata koji nisu pristupili intervjuu ili nisu zadovoljili na intervjuu, za prvi nivo – čin Policajac, koju možete pogledati ovdje (lista 3.);

      

  • Bodovna Lista svih kandidata koji su uspješno završili Test opšteg znanja, Test fizičke sposobnosti i Intervju, za drugi nivo – čin Mlađi inspektor, koju možete pogledati ovdje (lista 1.);
  • Listu kandidata sa ostvarenim najboljim rezultatima na navedenim testiranjima, nominovanim za zapošljavanje (u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih  mjesta), za drugi nivo – čin Mlađi inspektor, koju možete pogledati ovdje (lista 2.);
 • Listu kandidata koji nisu pristupili intervjuu ili nisu zadovoljili na intervjuu, za drugi nivo – čin Mlađi inspektor, koju možete pogledati ovdje (lista 3.);
 • Listu kandidata isključenih iz daljeg procesa odabira po Javnom oglasu za prijem kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine od 23.11.2020. godine,koju možete pogledati ovdje (liste A. i B. ).

   II

Kandidati koji nisu zadovoljni sa rezultatima ostvarenim na testiranju, u skladu sa članom 53. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, mogu izjaviti žalbu Odboru za žalbe policijskih službenika u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja Listi iz tačke II ove Odluke.

 

    III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Sarajevo, 3.4.2023. godine

Broj: 17-06-1-34-11-9536/20

 

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI  klase GP BiH

                                                                                                                                                                                      Predsjedavajući Komisije