Direktor Granične policije BiH na Regionalnoj konferenciji šefova policija zemalja Zapadnog Balkana

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković sa saradnicima, 8. i 9. marta 2023. godine, sudjelovao je na Regionalnoj konferenciji direktora policijskih službi na temu „Borba protiv visoko-rizičnih identifikovanih kriminalnih mreža, s posebnim naglaskom na šifrovanim platformama koje olakšavaju komunikaciju a koje koriste kriminalna udruženja – potrebe i odgovori“.

Spomenuta konferencija je u Tivtu, u Crnoj Gori, okupila šefove policija zemalja Zapadnog Balkana i druge relevantne eksperte kako bi razgovarali o borbi protiv identifikovanih kriminalnih mreža sa posebnim naglaskom na šifrovane platforme.

Ovo je bila prilika da delegacije razmijene informacije, iskustva i mišljenja u toj oblasti i sagledaju modalitete saradnje za međusobno jačanje kapaciteta u odnosu na suočavanje sa novonastalim fenomenima, kakva je i kriptovana komunikacija visokorizičnih kriminalnih grupa.

Regionalnu konferenciju je organiziralo Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Ministarstvo unutrašnjih poslova  Crne Gore u okviru projekta „IPA 2019 – Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“.

 S konferencije u Tivtu