Obilježava se stogodišnjica INTERPOL-a, kojom se ujedno obilježava i postojanje 100 godina međunarodne policijske saradnje