Demanti - emisija “Mreža”, emitovana 10.01.2023.godine na programu RTV FBiH

U emisiji “Mreža”, koja je emitovana 10.01.2023.godine,pored ostalih, emitovan je i prilog novinarke Mirele Mahmutović kojim je na vrlo neprofesionalan i nekorektan način obrađen problem priliva državljana Ruske Federacije na teritoriju Bosne i Hercegovine porijeklom iz Čečenije i postupanja Granične policije BiH u vezi s tim, a čime je nanesena šteta ugledu Granične policije Bosne i Hercegovine.

Prilog koji je imao tek prividnu ambiciju baviti se problemom priliva državljana Ruske Federacije u BiH, postao je prava demonstracija izliva novinarskog neprofesionalizma, dezinformacija, neistina, insinuacija, dociranja  i plasiranja lažnih kvalifikacija s krajnjim politikantskim ciljem dezavuisanjarukovodstva Granične policije Bosne i Hercegovine, ali i službe u cijelosti.

Ali počnimo redom. Na početku priloga novinarka Mahmutović, doduše u formi iskazane sumnje bez ikakve činjenične osnove, kleveta da Granična policija Bosne i Hercegovine radi u interesu susjedne države (R. Hrvatske).

Ova konstatacija novinarke Mahmutović, po svemu sudeći, potkrijepljena je izjavama dvojice političara i zastupnika Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, gospode Mehmedovića i Emrića, koji povremeno, ali kontinuirano u fokusu svog političkog djelovanja nalaze popriličan prostor za neargumentovano kritikovanje,kako je novinarka kvalifikovala,„HDZ-ovog direktora Granične policije BiH, Zorana Galića.

Navedena dvojica političara svoje stavove i ocjene o radu Granične policije Bosne i Hercegovine baziraju na, kako i sami kažu, vrlo vjerodostojnih saznanjima dobijenim putem: “nekih izvora”, “čuo sam priča se” itd.

Na sličan način i koristeći se sličnim istraživačkim metodama prikupljanja informacija, svoje su mišljenje formirala i dvojica profesora kriminalistike iz Sarajeva i Mostara, što je svakako njihovo pravo, ali kao vjerodostojan sagovornik koji se ne libi javno istupati o vrlo osjetljivim temama državne sigurnosti, ne bi sebi trebali dopuštati takvo nekredibilno ponašanje.

Sagovornik iz Granične policije BiH, savjetnik direktorai glavni inspektor Svevlad Hofman, u ovom prilogu je vrlo precizno,koncizno, potkrijepljeno činjenično i pravno obrazložio stvarno stanje u vezi sa predmetnom temom.

Savjetnik direktora svoje stavove nije, za razliku od svih drugih sagovornika ovog skandaloznog priloga, zasnivao na rekla-kazala nego je argumentovano opisao aktuelni problem i čak je ponudio i rješenje za zaustavljanje priliva državljana Ruske Federacije, koji zloupotrebljuju bezvizni režim između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije za ostvarivanje svojih konačnih ciljeva, koji,nažalost, nije objavljen.

Posebno je razočaravajuće što je u predmetnoj emisiji svoj doprinos u stvaranju krive slike o postupanju državljana Ruske Federacije dao i zamjenik direktora Službe za strance,gosp. Mirsad Buzar, po kome davanje lažnih podataka državljana Ruske Federacije, koji isti daju u cilju ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ne predstavlja zakonski osnov za reagovanje Službe za poslove sa strancima koja je dužna provjeravati,pored ostalog, i istinitost podataka i o hotelskom, odnosno svakom drugom smještaju stranaca u našoj zemlji.

Vrhunac uzaludnog pokušaja politiziranja rada Granične policije Bosne i Hercegovine je izjava profesora Armina Kržalića koji je izrazio veliku zabrinutost zbog navodnih dvojnih kriterija Granične policije BiH kad je riječ o vjerskoj pripadnosti državljana Ruske Federacije, a na štetu onih,kako prema Kržaliću, koji su muslimanske vjeroispovijesti.

Nisu nam poznati razlozi kojima su se rukovodili autori spornog priloga, ali smatramo da je u istu ravan stavljati izjave laika,zasnovane na rekla-kazala, iargumentovane službene stavove mjerodavne policijske agencije,a potom i po osnovu prevage kvantiteta nad kvalitetom gledateljima servirati lažnu sliku o djelovanju Granične policije Bosne i Hercegovine, najmultietičnije policijske agencije koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ne samo degutantno nego i neprihvatljivo,posebno sa stajališta objektivnog informiranja javnosti.

Granična policija BiH, kao državna policijska agencija, stoji na raspolaganju, kao i do sada,  za saradnju i sve upite iz svoje nadležnosti svim medijima, s ciljem objektivnog i transparentnog izvještavanja javnosti.