Sastanak direktora Galića s predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Sarajevu

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić, sa svojim saradnicima, sastao se u Glavnom uredu GPBiH, 6. decembra 2022. godine, s predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Sarajevu, na čelu sa šefom Delegacije MKCK Elmirom Camićem i šeficom Odjela za zaštitu Silvanom Pehar.

Na sastanku su razgovarali o dosadašnjoj saradnji, kao i zajedničkim radionicama koje planiraju organizovati, a koje se tiču obaveza učesnika shodno domaćem i međunarodnom pravu, kao i primjene ovlasti u provođenju zakona na polju migracija. Uz navedeno, predložene su i druge teme koje bi se mogle razraditi na radionicama, kao što su ranjive grupe, poštovanje ljudskih prava u radu i slično.

Na sastanku je zaključeno da će se organizovati edukativne radionice za pripadnike Granične policije BiH kako bi se pružilo više informacija i iskustva, odnosno metoda upravljanja rizičnim situacijama, posebno kada su u pitanju nezakonite migracije, putem uspostavljanja dvosmjerne komunikacije.

Sastanak u glavnom uredu