Potpisan Protokol za implementaciju projektnih aktivnosti između Granične policije BiH i Misije OSCE-a

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić i projekt menadžer Misije OSCE-a Andrei Sarban, 6. decembra 2022. godine u sjedištu Granične policije, potpisali su Protokol za implementaciju projektnih aktivnosti između Granične policije BiH i Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE),

Naime, projekat Misije OSCE-a „Rješavanje bezbjednosnih i sigurnosnih rizika nezakonitog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem i njihovom pripadajućom municijom u BiH“, započeo je u decembru 2020. godine i završava 2024. godine. Cilj ovakvog projekta je razvoj kapaciteta policije, sigurnosna saradnja, provođenje zakona i slično 

Potpisivanje današnjeg Protokola znači unaprjeđivanje saradnje između agencija za provedbu zakona u BiH u oblasti upravljanja SALW-om, jačanje kapaciteta za kontrolu i borbu protiv nezakonitog širenja SALW-a, podrška razvoju boljeg upravljanja sigurnosnim sektorom koji onda može bolje odogovoriti na izazove.

Potpisan Protokol za implementaciju projekta