Održana obuka u Podgorici za policijske službenike GPBiH

U organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Kraljevine Danske, a u sklopu projekta Jačanje kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom (WBIBM), održana je subregionalna  obuka za trenere “Humanitarno upravljanje granicom”. Obuka je održana u Podgorici, od 22. do 24. novembra 2022. godine.

Cilj obuke je bio da se kroz projekat podrže relevantne institucije u jačanju kapaciteta kadrova na temu humanitarnog upravljanja granicama (HUG), kako bi se osigurao njihov adekvatan odgovor na prekogranične migracije i zaštita ljudskih prava migranata i izbjeglica, a posebno ranjivih kategorija.

Na obuci je sudjelovalo sedam policijskih službenika Granične policije BiH, kao i jedan predstavnik Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova – Mostar.

Obuka u Podgorici