Održana obuka u sklopu projekta Jačanje kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom

U organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Kraljevine Danske, a u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta na Zapadnom Balkanu za  integrisano upravljanje granicom (WBIBM)“, održana je obuka u Neumu od 14. do 18. novembra 2022. godine.

Obuku su otvorili šef zajedničkog Centra za analizu rizika Branko Mijatović i Amina Muratović iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koja je koordinator navedenog projekta, a na istoj su učestvovali predstavnici agencija koje su uključene u rad zajedničkog Centra za analizu rizika i policijski službenici Granične policije BiH. Obuka sadrži više aktivnosti, s ciljem jačanja upravljanja granicom između vlasti zemalja Zapadnog Balkana i pružanja podrške u njihovom efikasnom odgovoru na izazove granične sigurnosti.

Prva aktivnost se odnosi na podršku dalje operacionalizacije zajedničkog Centra za analizu rizika vezanih za državnu granicu. Konkretno, s ciljem jačanja sistema pravovremene razmjene informacija i institucionalizacije analize rizika u agencijama, a radi pravovremenog, optimalnog korištenja ljudskih i materijalnih resursa. Cilj ovog projekta je institucionalizacija analize rizika kroz obuku FRONTEX-ovog metodološkog okvira CIRAM 2.0., a isti se zasniva na novom, zajedničkom, integrisanom modelu obavještajnog ciklusa, razmjene informacija, analize rizika i analitičkih proizvoda na lokalnom, regionalnom i strateškom nivou.

Ovo je prva obuka koja se organizuje prema Zajedničkom nastavnom planu i programu obuke za srednji nivo rukovođenja (Common Core Curriculum – Mid Level – CCC – ML). Nastavni plan i program je razvijen zajedno s Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, a instruktori su certificirani predavači za Frontex-ovu metodologiju CIRAM 2.0.

 Obuka u Neumu