Predstavnici OSCE-a i delegacija Tadžikistana u posjet PGP Gradiška

Jedinicu granične policije Gradiška, 2. augusta 2022. godine, posjetili su predstavnici OSCE-a i  delegacija predsjednika Tadžikistana, kao i njihovi predstavnici Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnici granične policije.

Komandir Jedinice granične policije Gradiška Igor Kajtez upoznao ih je s nadležnostima PGP Gradiška te predstavio rad i rezultate ove jedinice, s posebnim osvrtom na otkrivanje nezakonitog oružja i opojnih droga. Predstavnici delegacije Tadžikistana  posjetili su i novoizgrađeni granični prijelaz u mjestu Čatrnja i most na rijeci Savi.

Pripadnik GPBiH Bojan Turanjanin je u ime Centralnog istražnog ureda GPBiH predstavio ulogu ovog ureda GP, kao i rad na polju analize rizika i krim-obavještajnog rada, te modus operandi krijumčarenja droge i oružja u BiH.

Na sastanku su dogovoreni dalji modaliteti saradnje.