Konačni rezultati testiranja kandidata – kadeta XI klase Granične policije BiH

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije BiH

Konačni rezultati testiranja kandidata – kadeta XI klase Granične policije BiH

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 51. stav (4) tačke c) i d) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06,15/08, 63/08, 35/09 i 7/12) i člana 10. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-9536-4/20 od 19.11.2020. godine i broj: 17-06-1-34-11-9536-3200/20 od 23.03.2021. godine), objavljuje

O D L U K U

I

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) okončala je proceduru testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem kadeta u Graničnu policiju Bosne i Hercegovine, objavljenim dana 23.11.2020. godine. Testiranje kandidata obuhvatilo je provjeru znanja kandidata iz Testa opšteg znanja, Testa fizičke sposobnosti kandidata i usmenog dijela testiranja – Intervjua i obavljeno je u skladu sa Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika (broj: 01-02-715/04 od 08.12.2004. godine i broj: 01-02-329/06 od 17.08.2006. godine) i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-4660-1393/16 od 11.12.2017. godine i broj: 17-06-1-34-11-4660-1593/16 od 19.11.2020. godine).

II

U skladu sa odredbama člana 52. stav (1) i člana 51. stav (3) i stav (4) tačka c) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, a u vezi sa tačkom I ove Odluke, Komisija izdaje slijedeće Liste:

    • Bodovna Lista svih kandidata koji su uspješno završili Test opšteg znanja, Test fizičke sposobnosti i Intervju, za prvi nivo – čin Policajac, koju možete pogledati ovdje (lista 1.);
    • Listu kandidata sa ostvarenim najboljim rezultatima na navedenim testiranjima, nominovanim za zapošljavanje (u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta), prvi nivo - čin Policajac, koju možete pogledati ovdje (lista 2.);
  • Listu kandidata koji nisu pristupili intervjuu ili nisu zadovoljili na intervjuu, za prvi nivo – čin Policajac, koju možete pogledati ovdje (lista 3.);

    • Bodovna Lista svih kandidata koji su uspješno završili Test opšteg znanja, Test fizičke sposobnosti i Intervju, za drugi nivo – čin Mlađi inspektor, koju možete pogledati ovdje (lista 1.);
    • Listu kandidata sa ostvarenim najboljim rezultatima na navedenim testiranjima, nominovanim za zapošljavanje (u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta), za drugi nivo – čin Mlađi inspektor, koju možete pogledati ovdje (lista 2.);
  • Listu kandidata koji nisu pristupili intervjuu ili nisu zadovoljili na intervjuu, za drugi nivo – čin Mlađi inspektor, koju možete pogledati ovdje (lista 3.);

III

Kandidati koji nisu zadovoljni sa rezultatima ostvarenim na testiranju, u skladu sa članom 53. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, mogu izjaviti žalbu Odboru za žalbe policijskih službenika u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja Listi iz tačke II ove Odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sarajevo, 20.09.2021. godine

Broj: 17-06-1-34-11-9536/20

Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase GP BiH

Predsjedavajući Komisije