Obavještenje o održavanju usmenog dijela testiranja –intervjua za čin ‘’Mlađi inspektor’’ i za čin ‘’Policajac’’

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA - KADETA XI KLASE GRANIČNE POLICIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE

O ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA TESTIRANJA – INTERVJU

ZA ČIN ''MLAĐI INSPEKTOR'' I ZA ČIN ''POLICAJAC''

I

O DOPUNI TABELE 1 O REZULTATIMA OSTVARENIM NA TESTIRANJU VJEŠTINE PLIVANJA, MORFOLOŠKOG STATUSA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA ČIN ''POLICAJAC''

Obavještavaju se kandidati koji su položili test fizičke sposobnosti za čin ''Mlađi inspektor'' i za čin ''Policajac'', da će se u periodu od 06.09.-10.09.2021. godine i od 13.09.-17.09.2021. godine, u sjedištu Granične policije BiH, koje se nalazi u Sarajevu, u ulici Reufa Muhića 2A, održati usmeni dio testiranja (intervju).

Raspored obavljanja intervjua sa kandidatima, sa prikazanim podacima o danu i vremenu početka intervjua za svakog kandidata, na kojem su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri, možete pogledati ovdje Tabela 1 - raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za intervju za čin ''Mlađi inspektor'' i Tabela 2 - raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za intervju za čin ''Policajac''.

Pozivaju se svi kandidati da najkasnije 1 sat prije naznačenog vremena za intervju dođu na naprijed navedenu adresu, te da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), kao i jedinstvenu šifru koja im je dodijeljena prilikom provođenja testa opšteg znanja.

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe intervju u vrijeme navedeno u rasporedu, biće isključeni iz dalje procedure odabira. Napominjemo, da usljed popunjenosti termina za intervju ne postoji mogućnost promjene naznačenih termina.

DOPUNA TABELE 1 O REZULTATIMA OSTVARENIM NA TESTIRANJU VJEŠTINE PLIVANJA, MORFOLOŠKOG STATUSA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA ČIN ''POLICAJAC''

Obzirom da je došlo do tehničke greške (u rednim brojevima) u Tabeli 1 - lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu zadovoljili uslove iz testa fizičke sposobnosti, provjere vještine plivanja i morfološkog statusa i koji nisu pristupili testiranju za čin ''Policajac'' (objavljenoj 13.08.2021. godine na web stranici Granične policije BiH), ista se dopunjuje. Dopunu Tabele 1 možete pogledati ovdje (dopuna Tabele 1) - lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu zadovoljili uslove iz testa fizičke sposobnosti, provjere vještine plivanja i morfološkog statusa i koji nisu pristupili testiranju).