Obavještenje o rezultatima ostvarenim na testu opšteg znanja za čin ''Policajac'' i o održavanju testa fizičkih sposobnosti i provjere vještine plivanja za kandidate-kadete XI klase GP BiH za čin "Policajac"

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA XI KLASE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE

o rezultatima ostvarenim na testu opšteg znanja za čin ''Policajac''

i o održavanju testa fizičkih sposobnosti i provjere vještine plivanja za kandidate-kadete XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine za čin ''Policajac''

Test opšteg znanja (posebni pisani test i esej) za kandidate koji su ispunjavali opšte i posebne uslove po Javnom oglasu za prijem kadeta XI klase Granične policije od 23.11.2020. godine i čije prijave na javni oglas su prihvaćene za čin ''Policajac'', održan je dana 29.05.2021. godine (subota), u Sarajevu, u prostorijama Mašinskog fakulteta i u prostorijama Treće Gimnazije.

U skladu sa članom 6. stav (2) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH (Odluka), test opšteg znanja za drugi nivo pristupanja u činu ''Policajac'' su položili kandidati koji su na testu (poseban pisani test i esej) ostvarili ukupno 24 bodova ili više.

Od ukupno 1658 kandidata koji su ispunjavali uslove za polaganje testa opšteg znanja, i koji su pozvani na testiranje, testiranju je pristupilo 809 kandidata, dok 851pozvanih kandidata nije pristupilo testu opšteg znanja i isti se isključuju iz dalje konkursne procedure.

Od 809 kandidata koji su pristupili i polagali test opšteg znanja, test je uspješno položilo 542 kandidata, ili 67 %. Listu kandidata koji su položili navedeni test, na kojoj su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri koje su istima dodijeljene na dan testiranja, možete pogledati ovdje (Tabela 1 – Lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji su uspješno položili test opšteg znanja za čin ''Policajac'').

U skladu sa članom 6. stav (4) Odluke, iz procesa odabira se isključuju kandidati koji su na testu opšteg znanja (poseban pisani test i esej) ostvarili manje od 24 boda. Listu kandidata koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja i koji se isključuju iz procesa odabira, na kojoj su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri koje su istima dodijeljene na dan testiranja, možete pogledati ovdje (Tabela 2 - Lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu položili test opšteg znanja za čin ''Policajac'').

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o policijskim službenicima BiH, kandidat koji je pristupio testiranju, ima neometan pristup rezultatima svojih testova. S tim u vezi, kandidati koji žele da ostvare uvid u test opšeg znanja (pisani test i esej), mogu to učiniti dana 8. i 9.07.2021. godine, (četvrtak i petak) u periodu od 10:00 do 16:00 časova (uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 033/755-395), u prostorijama Granične policije Bosne i Hercegovine, koje se nalaze na adresi Reufa Muhića 2A, 71000 Sarajevo, gdje će istima biti omogućen lični uvid u testove koje su radili.

ODRŽAVANJE TESTA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI I PROVJERE MORFOLOŠKOG STATUSA I VJEŠTINE PLIVANJA ZA ČIN ''POLICAJAC''

Obavještavaju se kandidati koji su uspješno položili test opšteg znanja za čin ''Policajac'', da će test fizičkih sposobnosti i provjera morfološkog statusa i vještine plivanja biti održan u periodu od 12.07.2021. godine do 18.07.2021. godine u Mostaru, u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, (Adresa: Rodoč b.b) i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (Adresa: Rodoč b.b).

Raspored testiranja kandidata, koji su položili test opšteg znanja, iz testa fizičkih sposobnosti, možete pogledati ovdje (Tabela 3 – Raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za provođenje testa fizičkih sposobnosti i vještine plivanja za čin ''Policajac'') .

Svi kandidati dužni su po dostavljenom rasporedu iz Tabele 3 najkasnije do 09,00 časova doći na mjesto testiranja gdje će nakon identifikacije kandidata prvo biti izvršena provjera morfološkog statusa, zatim provjera vještine plivanja (bazen u okviru Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti) i testa fizičkih sposobnosti.

Provjera morfološkog statusa i vještine plivanja, kao i testiranje fizičkih sposobnosti, vršiće se u skladu sa Odlukom o metodu i načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH, koja je dostupna na web stranici GP BiH.

Za test fizičkih sposobnosti kandidati su dužni posjedovati adekvatnu sportsku opremu (trenerke, patike) i opremu za plivanje (kupaći kostim, kapa za plivanje, peškir i papuče) te identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) i jedinstvenu šifru koja im je dodjeljena prilikom testiranja iz testa opšteg znanja 29.05.2021. godine.

Prije početka testiranja, kandidati će biti upoznati sa pravilima testiranja, pravilima provjere vještine plivanja i pravilima ponašanja koja su dužni poštovati. U slučaju nepoštovanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen sa testiranja i isključen iz dalje konkursne procedure, o čemu odluku donose prisutni članovi Komisije.

Ovom prilikom obavještavamo kandidate da će službena lica GP BiH prije početka testiranja izvršiti uvid u identifikacione dokumente i šifre kandidata koji pristupaju testiranju. Kandidati će se potpisati na listu kao dokaz da su isti:

  • pristupili testiranju,

  • da su zdravstveno sposobni za provjere propisane članom 8. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH,

  • te da kandidati snose ličnu odgovornost za eventualne povrede koje mogu nastati prilikom provođenja testa fizičkih sposobnosti i vještine plivanja.

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe testiranju fizičkih sposobnosti i vještine plivanja ili koji tokom testiranja odustanu od istog, biće isključeni iz dalje konkursne procedure.

Predsjedavajući Komisije