Poziv na naknadni dodatni intervju kadeta X klase GPBiH

POZIV NA NAKNADNI DODATNI INTERVJU

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA X KLASE

GRANIČNE POLICIJE BIH

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se kandidati koji su nominovani za zapošljavanje po Javnom oglasu za prijem kadeta X klase Granične policije BiH, od 20.09.2018. godine, da će se obaviti naknadni dodatni intervju, obzirom da su kandidati pod šiframa 3746 i 3823 odustali od školovanja u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

S tim u vezi, uzimajući u obzir ukupan broj oglašenih radnih mjesta po Javnom oglasu od 20.09.2018. godine, Komisija u skladu članom 11. stav (4) Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata – kadeta X klase Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-734/18 od 17.09.2018.godine) poziva kandidate koji su na dodatnom intervju osvojili sljedeći najveći broj bodova sa šiframa

3198, 3543, 3936, 4148, 3538, 3548, 4025, 3742, 3208 i 3559

na ponovni dodatni intervju koji će se održati dana 24.10.2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u sjedištu Granične policije BiH, koje se nalazi u Sarajevu, u ulici Reufa Muhića 2A.

Potrebno je da pozvani kandidati u naznačeno vrijeme dođu na adresu Granične policije BiH, te da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe na dodatni intervju u vrijeme navedeno, biće isključeni iz dalje procedure odabira.

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE