Pravilnici

Pravilnik o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te fotografisanju, snimanju i korištenju video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu (Sl. glasnik BiH, broj: 5/10)

Pravilnik o postupku određivanja privremenog graničnog prelaza (Sl. glasnik BiH, broj: 6/10)

Pravilnik o načinu obavljanja kontrole prenosa oružja i municije preko državne granice (Sl. glasnik BiH, broj: 32/10)

Pravilnik o obavljanju i troškovima graničnih provjera na drugom mjestu u slučajevima posebnih i opravdanih razloga (Sl. glasnik BiH, broj: 5/10)

Pravilnik o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te fotografisanju, snimanju i korištenju video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu (Sl. glasnik BiH, broj: 5/10)

Pravilnik o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza (Sl. glasnik BiH, broj: 6/10)

Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice (Sl. glasnik BiH, broj: 6/10)

Pravilnik o izdavanju kratkoročne vize (viza''C'') i aerodromske tranzitne vize (viza''A'') u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (Sl. glasnik BiH, broj: 69/13)

Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave (Sl. glasnik BiH, broj: 103/14)

Pravilnik o dozvolama kretanje i zadržavanje vozila na međunarodnim aerodromima (Sl. glasnik BiH, broj: 1/15)

Pravilnik o graničnoj kontroli u međunarodnom tranzitnom prometu (Sl. glasnik BiH, broj: 3/10)

Pravilnik o izdavanju graničnog odobrenja (Sl. glasnik BiH, broj: 3/10)

Pravilnik o ulasku i boravku stranaca,25-16

Pravilnik o nadzoru i udaljenju stranca iz BiH,28-16

Pravilnik o sadržaju,načinu vođenja i korištenja službenih evidencija o strancima (Sl. glasnik BiH, broj: 51/16)

Pravilnik o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca,55-16

Pravilnik o putnom listu za stranca (Sl. glasnik BiH, broj: 65/16)

Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima