Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Dobro došli na veb-stranicu Granične policije BiH, čiji je cilj transparentno, objektivno, valjano i blagovremeno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Granične policije BiH. Sadržaj ove stranice nastoji čitateljima pružiti sve važne informacije o ustrojstvu i funkcioniranju Granične policije BiH, prve multietničke agencije za provođenje zakona u BiH, osnovane 2000. godine.

Ovim putem želim istaći da Granična policija BiH predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata u sustavu sigurnosti Bosne i Hercegovine, njenih građana i svih ljudi koji posjete našu zemlju ili borave u njoj, stoga su i svi naši napori usmjereni ka tome da profesionalnim i odgovornim radom djelatnika, uz angažiranje svih raspoloživih materijalno-tehničkih resursa, dajemo maksimalan doprinos pri dostizanju što višeg niova sigurnosti u našoj zemlji.

Aktivnosti na unapređenju svih segmenata rada doprinijele su da Granična policija BiH izraste u respektabilnu policijsku agenciju koja se uspješno bori sa svim izazovima. Rad Granične policije BiH je transparentan, a putem ove stranice možete vidjeti postignuća Granične policije BiH u vezi s borbom protiv prekograničnog kriminaliteta, borbom protiv ilegalnih migracija, unapređenja obuka naših djelatnika, aktivnosti na međunarodnoj saradnji i saradnji na nivou BiH te informiranje o svim aktuelnim događajima koji su u nadležnosti Granične policije BiH. Međutim, i u slučaju protivzakonitog, neprofesionalnog ili neprimjerenog postupanja policijskih službenika, možete uputiti žalbu ili prijavu našoj nadležnoj ustrojbenoj jedinici jer cilj nam je ustrajati i pokazati maksimalnu opredijeljenost u borbi protiv svih oblika kriminala i protivzakonitog ponašanja, između ostalog, i u vlastitim redovima.