Telefonski brojevi dežurnih službi

Dežurna služba / info-linijaTelefonFax
Operativni centar GPBiH 033/ 755-300 033/ 755-306
Terenski ured Istok - Višegrad 058/ 633-015 058/ 620-499
Terenski ured Jug - Čapljina 036/ 811-014 036/ 806-851
Terenski ured Sjeveroistok - Bijeljina 055/ 224-650 055/ 207-482
Terenski ured Sjeverozapad – Gradiška 051/ 825-664 051/ 825-665
Terenski ured Zapad – Bosansko Grahovo 034/ 851-015 034/ 850-049
Terenski ured za aerodrome - Sarajevo 033/ 776-200 033/ 776-210