Važniji telefonski brojevi

Glavni ured Granične policije

  • Reufa Muhića 2a, Sarajevo

 

 

Važniji telefonski brojeviTelefonFax
Direktor GPBiH 033/ 755-101 -
Zamjenik direktora GPBiH 033/ 755-102 -
Pomoćnik direktora za organizaciju i operacije 033/ 755-103 -
Fax u Kabinetu direktora - 033/ 755-117
Uprava za operacije 033/ 755-121 033/ 755-122
Operativni centar 033/ 755-300 033/ 755-305
033/ 755-306
Uprava za administraciju 033/ 755-191 033/ 755-192
Ured za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu 033/ 755-241 033/ 755-242
Ured za strateško planiranje i analizu 033/ 755-251 -
Centralni istražni ured 033/ 755-261 033/ 755-262
Ured za obuku i usavršavanje 033/ 755-331 -
Ured za internu reviziju 033/ 755-307 -
Glasnogovornica GPBiH 033/ 755-112 -