Indeks/Registar

Ovaj indeks - registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Granične policije, odnosno kojima raspolaže, oblik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto pristupa tim informacijama.

Vrste informacija:

  • odluke i drugi akti koje Granična policija donosi u okviru svoje nadležnosti,
  • statistički podaci iz okvira nadležnosti Granične policije,
  • statistički podaci iz oblasti stanja kriminaliteta u vezi sa nadzorom i kontrolom državne granice,
  • godišnje i polugodišnje izvještaje o radu Granične policije,
  • informacije o saradnji Granične policije sa drugim organima i organizacijama.

Oblik informacije

Oblik informacije u zavisnosti od zahtjeva može se dati kao kopija postojećeg originalnog dokumenta, ili kao elektronski zapis, ili posebno sačinjena informacija u vezi sa zahtjevom sa pozivom na izvor podataka.

Mjesto pristupa informacijama

Podnosilac zahtjeva informacije u vezi sa podnesenim zahtjevom može dobiti, odnosno pristupiti traženim i odobrenim informacijama u službenim prostorijama Granične policije.

Granična policija poduzet će sve potrebne mjere pomoći svakom tražiocu informacija u cilju ostvarivanja prava koja proizlaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.