Fahrudin Halač, crtice iz biografije

Fahrudin Halač, generalni inspektor, na poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 4. maja 2018. godine.


Fahrudin Halač, zamjenik direktora
Granične policije BiH

U policijskim strukturama je od 1993. godine u Stanici javne bezbjednosti Ilijaš, a nakon toga i u SJB Stari Grad. Bio je rukovodilac Sektora u Policijskoj upravi Stari Grad, a potom je imenovan za pomoćnika komandira PS Stari Grad. Za komandira PS Hadžići imenovan je 2002. godine, 2003. godine za  komandira PS Vogošća, te 2008. godine za komandira PS Centar Prve policijske uprave MUP-a KS.

Od 2011. godine obavljao je poslove načelnika Prve PU MUP-a KS, a 2017. godine imenovan je za načelnika Sektora za policijsku podršku MUP-a KS.

Tokom karijere više puta je bio pohvaljen, a posebno se izdvaja zahvalnica Predsjedništva BiH, Općinskog vijeća Centar u Sarajevu, plakete sarajevskih općina Centar i Stari Grad, plaketa Općine Vogošća, zahvalnica Grada Sarajevo i drugo.

Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u zvanju diplomiranog politologa,  i postdiplomski studij na Odsjeku za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju specijaliste u oblasti krivičnog prava.

Završio je veći broj seminara i obuka, među kojima i specijalističke obuke: BIH Policies and Procedures Course (United States Department of Justice), Emergency Managment Course (CIMIC SFOR), Managment Course (UN – IPTF), Critical Inncident Managment Course (U.S. Department of State) i dr.

Fahrudin Halač rođen je 3.6.1969. godine u Sarajevu. Oženjen je i otac dvoje djece.

КОНТАКТ