Ensad Korman, crtice iz biografije

Ensad Korman, generalni inspektor policije, na poziciju zamjenika ravnatelja Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 21. 6. 2023. godine...


Ensad Korman, zamjenik direktora
Granične policije BiH

Profesionalna karijera

2019. – 2023. obavljao poslove i zadatke zamjenika direktora Federalne uprave policije, kao i poslove direktora Federalne uprave policije

2018. – 2019. šef Kabineta direktora Uprave policije

2014. – 2018. zamjenik direktora Federalne uprave policije

2011. – 2014. načelnik Sektora uniformisane policije Federalne uprave policije

2010. – 2011. komandant Jedinice za osiguranje ličnosti i objekata Federalne uprave policije

2005. – 2010. načelnik Odjeljenja za operativne poslove i podršku Federalne uprave policije

2001. – 2005. pomoćnik načelnika u Odjeljenju za operativne poslove i podršku FUP-a

1999. – 2001. pomoćnik načelnika  u Odjeljenju za osiguranje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u BiH Federalne uprave policije

1996. – 1999. vođa grupe u interventnom vodu Jedinice za zaštitu ličnosti i objekata FUP-a

1994. – 1996. rezervni policajac za zaštitu objekata u Jedinici za osiguranje ličnosti i objekata Ministarstva unutarnjih poslova BiH

1992. – 1994. rezervni policajac u Specijalnoj policijskoj jedinici CSB Tuzla

 

Obrazovanje

2021. primljen na doktorski studij Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

2018. završen Postdiplomski studij – stekao zvanje magistra pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

2012. završen Postdiplomski specijalistički studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – stekao zvanje specijalista iz oblasti krivičnog prava

2005. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stekao zvanje diplomirani pravnik

1999. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stekao zvanje pravnik

 

Tokom obavljanja navedenih poslova u svojoj policijskoj karijeri, završio je mnogobrojne specijalističke obuke, u organizaciji domaćih i međunarodnih agencija za sprovođenje zakona te pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Za naročito zalaganje i postignute uspjehe u obavljanju policijskih poslova, posebno sa aspekta komandovanja i rukovođenja organizacionih jedinica Federalne uprave policije, više puta je novčano nagrađivan, dok je 2014. godine nagrađen pištoljem, a 2018. odlikovan Zlatnom policijskom značkom za poseban doprinos u zaštiti i očuvanju ljudskih života.

 

 

КОNТАКТ