Zoran Galić, crtice iz biografije

Zoran Galić, glavni generalni inspektor, na poziciju direktora Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 16. aprila 2014. godine.

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Zoran Galić, direktor
Granične policije BiH

Prije imenovanja na tu poziciju, Zoran Galić bio je sedam godina komesar Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije. U policijskim strukturama je od 1991. godine. U Policijskoj postaji Posušje radio je kao policijski službenik za pozorno-patrolnu djelatnost, od 1994. godine kao vođa smjene, a potom i kao vođa teritorijalnog sektora. Od 1996. godine radio je kao pomoćnik za graničnu policiju PS Posušje, a od 1997. godine kao načelnik Postaje granične policije PU Posušje. Od novembra 2002. godine radio je kao inspektor za javni red i mir i poslove osiguranja u sjedištu MUP-a Županije Zapadnohercegovačke. Od 2003. bio je komandir PP Posušje, a nakon toga je radio kao vršilac dužnosti policijskog komesara MUP-a Županije Zapadnohercegovačke. Od novembra 2008. godine do dolaska na poziciju direktora Granične policije BiH Zoran Galić bio je komesar MUP-a Zapadnohercegovačke županije. Završio je Pravni fakultet u Mostaru u zvanju diplomiranog pravnika. Završio je veći broj seminara i obuka, među kojima i specijalističke obuke Antiterrorism Assistance Program i Crisis Response Team Course na policijskoj akademiji u Luizijani u organizaciji Vlade SAD-a. Ministarstvo sigurnosti BiH dodijelilo mu je Zlatnu policijsku značku 2014. godine.

Direktor Granične policije BiH otac je šestero djece, a u slobodno vrijeme trener je kik-boksinga s međunarodnom licencom Wako Pro Federacije.