Mirko Kuprešaković, crtice iz biografije

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Mirko Kuprešaković, direktor
Granične policije BiH

Mirko Kuprešaković, glavni generalni inspektor policije, imenovan je na poziciju direktora Granične policije BiH, Odlukom Vijeća ministara BiH, počevši od 2. marta 2023. godine. Direktor Kuprešaković rođen je 1967. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Mostaru i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Profesionalnu karijeru započeo je u policijskim strukturama, prvo u: PS Travnik, PU Travnik, MUP-a SBK/KSB te Federalnoj upravi policije. Za vrijeme rada u Federalnoj upravi policije, između ostalog, bio je raspoređen na poslovima i zadacima: šefa Odsjeka za ratne zločine, načelnika Odjela protivdiverzione zaštite, načelnika Odjela za borbu protiv terorizma, načelnika Odjela obavještajnih poslova, šefa Detašmana Sarajevo, vršioca dužnosti načelnika Jedinice za profesionalne standarde, zamjenika načelnika Sektora kriminalističke policije te načelnika Terenskog ureda Mostar za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona broj 10 i Unsko-sanskog kantona. Takođe, tokom svog radnog vijeka bio je, kako član tako i predsjednik Policijskog odbora, kao i zamjenik, odnosno predsjednik Disciplinske komisije. U svojoj radnoj karijeri, kontinuirano je radio na usavršavanju i unaprjeđenju rada i sticanja novih znanja kroz pohađanje brojnih kurseva, kako u BiH, tako i u inostranstvu. Za svoj rad je više puta pohvaljivan i nagrađivan, a pored brojnih priznanja nosilac je Zlatne policijske medalje za izuzetan doprinos na rasvjetljavanju krivičnih djela te Srebrene policijske medalje za izuzetan doprinos očuvanja ljudskih života.

KONTAKT