Izvještaj o realizaciji ugovora GPBiH

2022.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnih sporazuma za period 1.1.-30.9.2022. godine

Obrazac pračenje realizacije ugovora-okvirnih sporazuma Granične policije Bosne i Hercegovine  u periodu 01.01.2022-31.12.2022 godine, i za okvirne sporazume nastale u predhodnom periodu

2021.

Obrazac pračenja realizacije ugovora / okvirnih sporazuma Granične policije BiH u periodu 01.01.2021 - 30.09.2021 godine, i za okvirne sporazume nastale u predhodnom periodu

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

2020.

Obrazac pračenja realizacije ugovora / okvirnih sporazuma Granične policije BiH u periodu 01.01.2020 - 31.12.2020 godine, i za okvirne sporazume nastale u predhodnom periodu-drugi dio

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu Granične policije Bosne i Hercegovine

2019.

Obrazac pračenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma GP BiH u periodu 01.01.2019 do 31.10.2019

Obrazac pračenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma GP BiH u periodu 01.01.2019 do 31.12.2019

2018.

Obrazac pračenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma sporazuma GP BiH u periodu 01.01.2018-31.12.2018 godine i za okvirne sporazume nastale u predhodnom periodu

2017.

Obrazac pračenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2017.godinu Granične policije Bosne i Hercegovine

2016.

Obrazac pračenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016.godinu Granične policije Bosne i Hercegovine