Kontakti

  Glasnogovornica:

  Franka Vican Bošković

  Granična policija BiH

  Ul. Reufa Muhića 2A

 71000 Sarajevo

 Telefon:033 755 112

 e-mail: franka.vican@granpol.gov.ba

 

  Novinarka:

  Jasminka Mujić

  Granična policija BiH

  Ul. Reufa Muhića 2A

  71000 Sarajevo

  Telefon:033 755 114

 e-mail: jasminka.mujic@granpol.gov.ba