Rukovodstvo

 • Zoran Galić

  Zoran Galić

  direktor Granične policije BiH

  Zoran Galić, glavni generalni inspektor, na poziciju direktora Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 16. aprila 2014. godine. Prije imenovanja na tu poziciju, Zoran Galić bio je sedam godina komesar Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije...

  BIOGRAFIJA
 • Fahrudin Halač

  zamjenik direktora Granične policije BiH

  Fahrudin Halač, generalni inspektor, na poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 4. maja 2018. godine...

  BIOGRAFIJA
 • Dragan Kulić

  pomoćnik direktora za organizaciju i operacije

  Glavni inspektor Dragan Kulić, na poziciju pomoćnika direktora za organizaciju i operacije, raspoređen je Rješenjem direktora GPBiH, 1. maja 2019. godine...

  BIOGRAFIJA