Rukovodstvo

 • Zoran Galić

  Mirko Kuprešaković

  direktor Granične policije BiH

  Mirko Kuprešaković, glavni generalni inspektor policije, imenovan je na poziciju direktora Granične policije BiH, Odlukom Vijeća ministara BiH, počevši od 2. marta 2023. godine...

  BIOGRAFIJA
 • Ensad Korman

  zamjenik direktora Granične policije BiH

  Ensad Korman, generalni inspektor policije, na poziciju zamjenika ravnatelja Granične policije BiH imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 21. 6. 2023. godine...

  BIOGRAFIJA
 • Dragan Kulić

  pomoćnik direktora za organizaciju i operacije

  Glavni inspektor Dragan Kulić, na poziciju pomoćnika direktora za organizaciju i operacije, raspoređen je Rješenjem direktora GPBiH, 1. maja 2019. godine...

  BIOGRAFIJA