O nama

Granična policija BiH prva je multietnička policijska agencija na državnom nivou. Upravna je organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

Aktivnosi Granične policije BiH

Usprkos problemima koji su manje ili više bili prisutni svih prethodnih godina, poput nedovoljnog broja službenika, loše infrastrukture i nedovoljno budžetskih sredstava za razvojne projekte, pokazali smo sposobnost da graničnu kontrolu i nadzor državne granice obavljamo u skladu s najvišim europskim standardima. Poslovi graničnih provjera obavljaju se na 86 graničnih prijelaza od kojih je 59 međunarodnih i 27 pograničnih.Vremenom smo postali savremena policijska agencija koja je samostalno i u saradnji učinila mnogo na suzbijanju ilegalnih migracija, te u borbi protiv svih vrsta prekograničnog kriminala, što je doprinijelo stvaranju i održavanju sigurnosti državne granice, a time i opće sigurnosti u našoj zemlji i njenom okruženju.

Zlatna povelja mira za GPBiH

Organigram

Zlatna povelja mira

Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, razvijanju i njegovanju humanosti, međuljudskih i međunacionalnih odnosa u organizaciji, Internacionalna liga humanista 2012. godine nam je dodijelila najveće humanističko priznanje - Zlatnu povelju mira. Ovo značajno priznanje Graničnoj policiji BiH dodijeljeno je za izuzetan doprinos čuvanju državne granice, visoku profesionalnost u suprotstavljanju organiziranom prekograničnom kriminalu, za saradnju sa građanima, motivaciju zaposlenih za postizanje što boljih rezultata, te stalno stručno usavršavanje uz praćenje i usvajanje najboljih primjera iz prakse EU u graničnoj kontroli.