Mirko Kuprešaković, ravnatelj Granične policije BiH


Mirko Kuprešaković, ravnatelj Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!


Dobro došli na internetsku stranicu Granične policije BiH, čiji je cilj transparentno, objektivno, pravovaljano i pravodobno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Granične policije BiH. Sadržaj ove stranice nastoji čitateljima pružiti sve važne informacije o ustroju i funkcioniranju Granične policije BiH, prve multietničke agencije za provođenje zakona u BiH, osnovane 2000. godine.


Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Da li državljani EU mogu ulaziti, boraviti i tranzitirati kroz BiH samo uz posjedovanje važeće lične karte?

Sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Napomena: Stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, odnosno nakon završenog prijelaznog razdoblja sa danom 31.12.2020. godine, državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu sa važećom osobnom iskaznicom ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno potrebno je posjedovanje važeće nacionalne putovnice prilikom prelaska državne granice BiH.

Može li državljanin BiH sa osobnom iskaznicom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijsku putovnicu) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

Je li potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljanina BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost obadva roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog tijela, ako putuje u pratnji druge osobe.

Koji su dokumenti potrebni državljaninu BiH za prelazak državne granice BiH?

Državljani BiH mogu prijeći državnu granicu s važećim putnim ispravama.

Putna isprava je važeća putovnica ili drugi identifikacijski dokument koji je izdalo nadležno tijelo vlasti BiH te važeća osobna iskaznica i drugi identifikacijski dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može prijeći s rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.

Državljanin BiH koji ima državljanstvo neke druge države ne smatra se strancem na teriroriji BiH.

Državna granica BiH smije se prelaziti samo na graničnim prelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prijelaza.

Koji su dokumenti potrebni strancu za ulazak u BiH?

Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeću putovnicu ili drugi identifikacijski dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca dulje od namjeravanog datuma odlaska sa teritorija BiH i izdat je u posljednjih 10 godina ili je izdat sa rokom važenja TRAJNO. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili osobni razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći.

Putna isprava je važeća putovnica ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća osobna iskaznica i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH sukladno Zakonu o strancima ili Zakonu o azilu.

Stranac koji u BiH ne ulazi sa putnom ispravom  koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obveze pribavljanja vize, može ući u BiH ako ima važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorija BiH ili ako ima dozvolu boravka propisanu zakonom.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može prijeći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.