Sažetak Izvještaja o radu Granične policije BiH za 2017.

Promet preko granice

Granična policija BiH u 2017. evidentirala je 48.846.832 prelazaka granice, što je u odnosu na 2016. povećanje od 5,53%. Evidentiran je prelazak granice 19.671.930 transportnih sredstava, što je u odnosu na 2016. povećanje za 6,89%. Registrirano je 2.313 stranаca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH, što je povećanje za 3,12% u odnosu na 2016. Ulazak u BiH odbijen je za državljane 77 zemalja.

Potražna djelatnost

Kao i prethodnih godina, u 2017. Granična policija BiH ostvarila je značajne rezultate u potražnoj djelatnosti, čime je značajno unaprijedila saradnju s policijskim agencijama i drugim nadležnim organima u BiH, te INTERPOL-om i EUROPOL-om. Na ovaj način Granična policija BiH dala je značajan doprinos povećanju stepena sigurnosti u BiH. U 2017. na graničnim prijelazima BiH evidentirano je547 osoba koje su prema raznim osnovama  potraživali nadležni organi u BiH, kao i 118 osoba koje su evidentirane u Interpolovim bazama podataka. Prema ovim osobama preduzete su mjere u skladu s zahtjevima nadležnih organa uključujući: lišenje slobode, lociranje, identificiranje, dostavljanje informacija o mjestu i vremenu prelasku državne granice, korištenim putnim ispravama i dr.  Riječ je o osobama za kojima su  raspisane potjernice ili raspisi o traganju, prema kojima su izrečene mjere zabrane prelaska državne granice ili su sigurnosno interesantne. Predmetne osobe evidentirane su prilikom 3.756  prelazaka ili pokušaja prelazaka preko državne granice što je povećanje za 14,3% u odnosu na 2016. godinu. Pripadnici GPBiH otkrili su 59 motornih vozila i 780 dokumenata koji su predmet potražne djelatnosti.

Ilegalne migracije

Granična policija BiH u 2017. godini evidentira značajno povećanje broja otkrivenih ilegalnih migranata. Od 1. januara do 31. decembra 2017. u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno je 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od stotinu. Kada je riječ o otkrivenim ilegalnim migrantima u najvećem procentu su punoljetni muškarci koji putuju sami, a u nekoliko slučaja otkrivene su žene i maloljetnici. U oktobru 2017. otkriveno je 105 ilegalnih migranata, u novembru 76, dok je u decembru 2017. otkriveno 205 osoba. U najvećem broju otkriveni su državljani: Pakistana (124), Alžira (125), Afganistana (85), Turske (64), Libije (56), Sirije (62), Maroka (43), Irana (26), Albanije (18), te 96 osoba s područja Kosova.

U skladu s potpisanim međunarodnim sporazumima o readmisiji-admisiji osoba prihvaćena su 293 stranca, što je za 146,22% više u odnosu na 2016. Najveći broj prihvaćenih stranaca su državljani Turske (150), Albanije (77) i osobe s područja Kosova (45). Iz BiH je readmisirano 522 stranaca što je za 360 % više u odnosu na 2016. Najveći broj predatih stranaca su osobe s područja Kosova (181), državljani Afganistana (74), Albanije (70), Alžira (55) i Pakistana (48).

Kriminalitet

GPBiH je 2017. na graničnim prelazima, u graničnom pojasu i u unutrašnjosti BiH evidentirala 341 krivično djelo (2016. - 296). Nadležnim tužilaštvima dostavljeno je 328 službenih izvještaja (2016.–257) u kojima je prijavljeno 454 osoba. Evidentirano je 21 krivično djelo „krijumčarenja ljudi“ i sedam krivičnih djela ''organizovanje grupe ili udruženja za vršenje KD krijumčarenje migranata''. Za navedena krivična djela nadležnom tužilaštvu podneseno je 25 službenih izvještaja (2016. - 6) protiv 64 osobe (2016. - 26). Izvršioci su bili državljani BiH (36), Srbije (11), Turske (4), Hrvatske (5), Bugarske (2), Albanije (3), po jedan državljanin Makedonije i Velike Britanije i jednoj osobi nije utvrđeno državljanstvo. GPBiH u 2017. evidentirala je 75 krivičnih djela falsificiranja isprave. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 75 službenih izvještaja (2016. – 77) u kojima je prijavljeno 75 osoba (2016. – 82). Privremeno je oduzeto 144 dokumenta za koje postoji sumnja da su falsificirani.

Opojne droge

U 2017. evidentirano je 111 krivičnih djela u vezi s opojnim drogama. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 114 službenih izvještaja u kojima je prijavljeno 126 osoba (105 državljana BiH, devet Hrvatske i četiri Crne Gore, dva Austrije i po jedan državljanin Srbije, Turske, Gruzije i Holandije). Prekršajno je procesuirano 170 osoba za počinjenih 170 prekršaja. Privremeno je oduzeto 124,8 kg marihuane i 47 stabljika težine oko 28 kg.

Oduzeta roba i novac

Zbog nedozvoljenog prometa raznih vrsta roba i izbjegavanja carinskog nadzora nadležnim tužilaštvima podneseno je 64 izvještaja zbog 64 krivična djela za koja su prijavljene 124 osobe. U 2017. pripadnici GPBiH privremeno su oduzeli robe u vrijednosti 1.248.829 KM, te novca u raznim apoenima u protuvrijednosti 163.159 KM. Uz vrijednost robe od 513.755 KM, koja je u 68 predmeta ustupljena drugim organima, ukupna vrijednost oduzete robe je 1.762.584 KM. Prema raznim osnovama privremeno je oduzeto 59 transportnih sredstava (2016. - 60).

Oružje i municija

Nadležnim tužilaštvima podneseno je 15 izvještaja (2016. - 8) za 16 krivičnih djela (2016. - 8) u vezi s oružjem, municijom i ekspolozivnim materijama. U izvještajima je prijavljeno 17 osoba od kojih je 12 državljana BiH, tri državljana Srbije i po jedan Njemačke i Novog Zelanda.

Ustupljeni predmeti

GPBiH je Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kao i inspekcijskim i policijskim organima u BiH u 2017. ustupila 2.005 predmeta, a organima susjednih zemalja 461 predmet i informaciju, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje za 9,2%.

Operativne akcije

GPBiH je u 2017. realizirala 153 operativne akcije (112 na lokalnom, 21 na regionalnom i 20 na centralnom nivou) i učestvovala u šest operativnih akcija u organizaciji FRONTEX-a i DCAF-a. GPBiH je imala nekoliko uspješnih akcija usmjerenih protiv krijumčarenja ljudima. Povodom uspješno realizirane akcije „Bosfor“, odnosno „Kabataš“, kako su je nazvale policijske agencije drugih zemalja, SELEC je Graničnoj policiji BiH uručio drugu nagradu za uspješnu borbu protiv prekograničnog kriminala, čime smo prepoznati kao veoma uspješna agencija među brojnim na području Jugoistočne Europe.