Sažetak Izvještaja o radu Granične policije BiH za 2016.

Sažetak Izvještaja o radu Granične policije BiH za 2016.

Migracije

Registriran je prelazak državne granice 46.285.120 osoba, od čega na ulazu 23.566.541 i izlazu 22.718.579. U odnosu na 2015. godinu (41.980.986) promet osoba preko državne granice povećan je za 4.304.134 ili 10,25%. Evidentiran je prelazak državne granice (ulaz i izlaz) 18.403.104 transportnih sredstava, što je u odnosu na 2015. godinu (16.035.250) povećanje za2.367.854 ili 14,77%.

Registrirana su 2.243 stranca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH, što je u odnosu na 2015. godinu (2.432) smanjenje za 189 osoba ili 7,77%. Ulazak je odbijen državljanima 78 zemalja, 13 osoba čije državljanstvo nije poznato i jednoj osobi bez državljanstva. Smanjen je broj odbijenih ulazaka državljana Kine, Makedonije i Turske, a povećan broj odbijenih ulazaka državljana Kolumbije, Perua, Saudijske Arabije i Albanije.

Broj transportnih sredstava kojima nije dozvoljen prelazak državne granice u 2016. godini je 6.885, što je više za 594 ili 9,44%, u odnosu na 2015., od toga na ulazu BiH 6.439 ili 93,52%, a izlazu 446 ili 6,48%.

            Evidentirano je 3.285 prelazaka ili pokušaja prelaska državne granice 1.451 osobe koje su u bazama potraga prema raznim osnovama. Broj evidentiranih prelazaka državne granice navedenih osoba veći je za 276 ili 9,17% (3.009), dok je broj osoba veći za 181 ili 14,25% (1.270) u odnosu na 2015. godinu.

Pronađena su 1.433 dokumenta, što je povećanje za 393 ili 37,79% u odnosu na 2015. godinu kada je pronađeno 1.040 dokumenata.

           U ilegalnom prelasku državne granice u 2016. godini otkriveno je 218 osoba, što je povećanje za 39 osoba ili 21,79% u odnosu na 2015. kada ih je evidentirano 179. Od ukupnog broja 141 osoba otkrivena je prilikom ilegalnog ulaska u BiH, a prilikom ilegalnog izlaska 77 osoba. Na graničnim prijelazima otkriveno je 45, a van graničnog prijelaza 173 osobe.

             U ilegalnom prelasku najviše je državljana BiH - 52, zatim Turske 25, R. Srbije 19, R. Hrvatske 16, nosilaca PI oznake R. Kosovo 16, Belgije 16, Italije devet, Šri Lanke osam, Pakistana osam, Albanije sedam, Sirije sedam, Crne Gore šest, Kolumbije pet, Indije četiri, Holandije tri; Francuske, Irana, Kube, Maroka, Njemačke po dva i po jedan državljanin Palestinske Samouprave, Slovenije, Libanona, Irske, Jordana, Iraka i Azerbejdžana.

U skladu s potpisanim međunarodnim sporazumima o readmisiji - admisiji osoba, prihvaćeno je 119 stranih državljana, što je više za 170,45% u odnosu na 2015. godinu (44). Prema Sporazumu s R. Hrvatskom, prihvaćeno je 108 stranih državljana, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo tri državljana Njemačke, dva Srbije, jedan Makedonije i jedan Hrvatske, te četiri državljana Turske, prema Sporazumu s R. Srbijom.

Obavljena je readmisija iz BiH 120 stranih državljana, što je u odnosu na 2015. godinu (103) više za 16,50%. Najveći broj stranaca predat je Crnoj Gori (84 osobe ili 70%).

Prihvaćeno je 1.939 državljana BiH iz trećih zemalja, što je u odnosu na 2015. godinu (1.212) povećanje za 59,98%. Na osnovu potpisanih sporazuma o readmisiji sa zemljama EU i Švicarskom, prihvaćene su 1.844 osobe (2015. – 974). Najviše osoba prihvaćeno je iz SR Njemačke - 1.238.

Evidentirana su 883 strana državljana koji su deportirani iz BiH ili su je samostalno napustili u roku ostavljenom za dobrovoljno napuštanje (2015. – 758). Najveći broj osoba su državljani susjednih zemalja (37,83%), Turske (20,16%) i Albanije (7,47%).

Nadležnim organima predato je 349 stranih državljana, što je 50,43% više u odnosu na prethodnu godinu kada su predate 232 osobe. Službi za poslove sa strancima BiH predato je 249 osoba, UIOBiH 18 i ostalim organima 82 osobe.

Na graničnim prijelazima izdato je 66 viza (2015. – 120). Vize su izdate državljanima 28 zemalja. Poništene su i  tri vize državljanima Šri Lanke.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil izrazilo je 13 osoba (2015. – pet). Namjere za podnošenje zahtjeva za azil izrazilo je deset državljana Pakistana i dva državljana Turske na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i državljanin Sirije u graničnom pojasu JGP Višegrad.

Istrage

Granična policija BiH je na graničnim prijelazima, u graničnom pojasu i u unutrašnjosti BiH evidentirala 296 krivičnih djela (2015. - 254), za koja su prijavljeni 351 poznat počinilac (2015. - 287) i 13 nepoznatih počinilaca (2015. - 14). Nadležnim tužilaštvima u BiH dostavljeno je 257 službenih izvještaja (2015. – 206). Osumnjičene su 364 osobe (2015. - 301), od kojih je 350 fizičkih (2015. - 287) i jedno pravno lice (2015. - dvije). Za 296 krivičnih djela najviše je prijavljeno državljana BiH 249 (2015. -203), zatim Srbije 35 (2015. -32), Turske šest (2015. -16), Hrvatske 26 (2015. -sedam), Albanije pet (2015. -pet), Crne Gore pet (2015. -četiri), Pakistana dva (2015. - 0), Iraka jedan (2015. - jedan), Rumunije jedan (2015. - 0), Bugarske jedan (2015. -dva), Indije jedan (2015. - 0), Poljske jedan (2015. - 0), Slovenije dva (2015. - 0), Njemačke dva (2015. - 0), Makedonije tri (2015. - pet), Italije dva (2015. - jedan), Austrije dva (2015. - jedan), Tanzanije jedan (2015. - 0), Palestinske Samouprave jedan (2015. - 0), Ukrajine jedan (2015. - jedan), Sirije jedan (2015. - 0), SAD jedan (2015. - 0), dok za 13 osoba nije utvrđeno državljanstvo (2015. - 15).

Evidentirano je devet krivičnih djela ''krijumčarenje ljudi'' (čl. 189. KZBiH), te jedno krivično djelo ''organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje KD trgovine ljudima i krijumčarenje migrantima''. Nadležnom tužilaštvu podneseno je pet službenih izvještaja za krivično djelo ''krijumčarenje ljudi'', te jedan službeni izvještaj za krivično djelo ''organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje KD trgovine ljudima i krijumčarenje migrantima''.

Za krivično djelo ''krijumčarenje ljudi'' osumnjičena je 21 osoba (2015. - 23 poznate i dvije N. N. osobe), od kojih je devet državljana BiH (2015. - 18), sedam državljana Srbije (2015. - 0), četiri državljana Albanije (2015. - tri) i državljanin Indije (2015. - 0). Za krivično djelo ''organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje KD trgovine ljudima i krijumčarenje migrantima'' osumnjičeno je pet osoba (četiri državljana BiH i jedan nepoznatog državljanstva).

Evidentirano je 113 krivičnih djela falsificiranja isprave (2015. – 85). Nadležnim tužilaštvima podnesena su 102 službena izvještaja za krivično djelo falsificiranja isprave (2015. – 43). Za navedena krivična djela prijavljeno je 126 fizičkih lica (2015. – 66): državljana BiH 50 (2015. - 31), Srbije 32 (2015. - 20), Turske 11 (2015. - devet), Pakistana pet, Crne Gore tri (2015. - dva), Slovenije dva, Makedonije tri (2015. - jedan), Iraka, Rumunije, Moldavije, Švedske, Njemačke, Italije, Tanzanije, Mađarske, Ukrajine, Sirije i Meksika po jedan i jedna osoba nepoznatog državljanstva. U 2016. godini nisu evidentirani državljani Albanije (2015. - jedan) i Bugarske (2015. - jedan).

Privremeno je oduzet 151 dokument u 126 slučajeva (103 dokumenta na ulazu BiH i 48 na izlazu) za koji postoji sumnja da su falsificirani, što je povećanje za 40 dokumenata ili 36% u odnosu na prethodnu godinu kada je privremeno oduzeto 111 dokumenata.

U vezi s opojnim drogama evidentirano je 66 krivičnih djela (2015. - 41). Nadležnim tužilaštvima podnesen je 61 službeni izvještaj (2015. – 38). Prijavljene su 72 osobe (2015. - 44), od kojih su 63 državljana BiH, pet Hrvatske, dva Austrije, po jedan Njemačke i Crne Gore. U 2016. godini pronađeno je i oduzeto opojne droge marihuana i zasada Cannabis sative težine 1.038,2 kg, od čega opojne droge marihuana 419,4 kg i 347 zasada težine 618,8 kg. Kod nadležnih sudova prekršajno je procesuirano 159 osoba (2015. – 54) za počinjenih 159 prekršaja (2015. – 54).

Prema raznim osnovama, policijski službenici GPBiH privremeno su oduzeli 60 transportnih sredstava (2015. - 38). Razlozi privremenog oduzimanja vozila su: 31 kao sredstvo izvršenja KD, 21 zbog falsificiranja isprave o vozilu, četiri kao ilegalan uvoz, tri prema potragama (MUP-ova i Interpola) i jedno zbog izmjena karakteristika vozila.

Zbog nedozvoljenog prometa raznih vrsta robe i izbjegavanja carinskog nadzora nadležnim tužilaštvima podnesen je 51 službeni izvještaj (2015. - 42) zbog 57 krivičnih djela (2015. – 46) za koja je prijavljeno 77 osoba (2015. - 56). Prijavljen je 61 državljanin BiH (2015. - 49), 12 Hrvatske (2015. - dva), jedan Crne Gore (2015. - jedan), dva Srbije (2015. - dva) i jedan Poljske. U 2016. godini nije bilo evidentiranih državljana Makedonije (2015. - dva).

Privremeno je oduzet novac u raznim apoenima protuvrijednosti 4.448,8 KM. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iz krivičnih djela i prekršaja iznosi 747.817,61 KM, dok je drugim agencijama ustupljena privremeno oduzeta roba vrijednosti 431.130 KM. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe je 1.178.947,61 KM. Dio privremeno oduzete robe predat je u nadležnost carinskim i inspekcijskim organima, dok je dio deponiran u sjedištima JGP.

Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina različitih vrsta oružja i municije. Nadležnim tužilaštvima podneseno je osam izvještaja (2015. - 13) za izvršenih osam krivičnih djela (2015. - 15) za koja je prijavljeno sedam osoba (2015. – 10), od kojih je pet državljana BiH, jedan Turske i jedna nepoznata osoba.

Zbog izvršenja krivičnih djela u vezi s korupcijom nadležnim tužilaštvima podneseno je 10 službenih izvještaja (2015. - 10) zbog izvršenih 16 krivičnih djela (2015. - 13) za koja je prijavljeno 17 osoba (2015. - 19). Za izvršenje navedenih krivičnih djela osumnjičeno je 17 državljana BiH (2015. - 16).

GPBiH registrirao je i 23 druga krivična djela (2015. - 25) za koja je nadležnim tužilaštvima dostavljeno 19 izvještaja (2015. - 18) protiv 36 fizičkih lica (2015. - 22), od čega je državljanа BiH 31, Srbije tri, Hrvatske dva, te jednog pravnog lica.

Prekršaji

Počinjeno je 2.358 prekršaja, što je više za 716 ili 43,6% u odnosu na 2015. godinu kada su počinjena 1.642 prekršaja. Podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdatih prekršajnih naloga je 2.340, što je za 701 ili 42,8% više u odnosu na 2015. godinu (1.639). Na graničnim prijelazima otkriveno je 2.160 ili 91,6%, a van njih 198 prekršaja ili 8,4%.

Prijavljeno je 2.378 osoba, što je u odnosu na 2015. godinu (1.682) više za 696 osoba ili 41,4%, od kojih je 2.215 fizičkih lica ili 93,1%, 118 pravnih lica ili 5% i 45 odgovornih lica u pravnom licu ili 1,9%. Prema državljanstvima prijavljenih osoba (2.378), kao i u 2015. godini, najveći broj je državljana BiH 1.483 osobe ili 62,4%, potom slijede državljani: Srbije 173 ili 7,3%, Hrvatske 169 ili 7,1%, Turske 108 ili 4,5%, Njemačke 39 ili 1,6%, Crne Gore 21 ili 0,9%, Slovenije 17 ili 0,7%, Albanije 17 ili 0,7%, Austrije 13 ili 0,5%, Makedonije devet ili 0,4%, Mađarske devet ili 0,4%, Bugarske pet ili 0,2%, Slovačke tri ili 0,1%, Poljske tri ili 0,1%, nosilaca PI oznake R. Kosovo 32 ili 11,6%. Od ukupnog broja prijavljenih 227 osoba ili 11,6% su državljani koji nisu obuhvaćeni navedenim državljanstvima.

Nadzorgranice

Provedenih mješovitih patrola tokom 2016. godine je 3.638, što je više za 1.262 patrole ili 53,1% u odnosu na 2015. kada ih je evidentirano 2.376.

Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka u nadzoru granice mješovite patroletokom 2016. godine evidentirale su četiri krivična djela (2015. – pet KD): jedno KD "nedozvoljen promet akciznih proizvoda", jedno iz Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila, jedno ''neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga'', a otkrivena su na teritoriji BiH zajedničkim radom pripadnika JGP Gorica i PP Imotski. Jedno KD ''posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga'' otkriveno je na teritoriji BiH zajedničkim radom službenika JGP Doljani i PGP Metković. Otkrivena su 23 prekršaja (2015. - 47), od čega je 13 na teritoriji BiH, devet na teritoriji Republike Hrvatske i jedno na teritoriji Crne Gore.

Jedinice granične policije za podršku i kontrolu u ovom izvještajnom periodu evidentirale su 27 krivičnih djela (2015. – 20) i 200 prekršaja (2015. – 186). Službenici JPK pružali su podršku u 411 slučajeva, obavili 1.176 samostalnih službiprema vlastitim procjenama i asistirali 12 puta u zoni drugih organa ili u saradnji s njima.

Saradnja s organima u BiH

Upravi za indirektno oporezivanje, inspekcijskim, policijskim i drugim organima u BiH zbog nenadležnosti GPBiH u izvještajnom periodu ustupljeno je 1.729predmeta, od toga s obilježjem krivičnog djela 52 ili 3%, prekršaja 1.403 ili 81,1%, informacija 249 ili 14,4% i 25 ostalih predmeta ili 1,4%.

          Međunarodna saradnja            

Službenici jedinica GPBiH održali su 569 sastanaka s pripadnicima graničnih policija susjednih zemalja na lokalnom i 36 sastanaka na regionalnom nivou. U izvještajnom periodu GPBiH je organima susjednih država ustupio 422 predmeta i informacija, što je odnosu na prethodnu godinu povećanje 24,9%. Od broja ustupljenih predmeta 44 je s obilježjem krivičnog djela, 342 s obilježjem prekršaja, dvije informacije i 34 ostalih predmeta.

Zaključno s 31.12.2016. godine pet policijskih službenika nalaze se u mirovnim misijama UN-a, tri na Kipru i dva u Južnom Sudanu.

Obuka

Završena je osnovna obuka II nivoa kadeta GPBiH, koja je realizirana u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, nakon čega je 20 kadeta raspoređeno na probni rad u jedinice GPBiH. U skladu s Planom i programom praktično-operativne obuke kadeta GPBiH, realizirana je druga faza obrazovnog procesa 99 kadeta I nivoa obuke, koja se provodila u organizacionim jedinicama GPBiH na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou, a kadeti su od 1.9.2016. godine raspoređeni na probni rad u organizacionim jedinicama GPBiH.

U skladu s internim planovima obuke, realizirano je 926 tema, kojima je prisustvovalo 1.860 policijskih službenika. Eksternu obuku policijskih službenika izvodili su organizatori - donatori obuke u BiH i u inozemstvu. Realizirano je 120 eksternih obuka koje je uspješno pohađalo 496 policijskih službenika.

Profesionalni standardi i unutrašnja kontrola

            Primljeno je 75 žalbi građana i zastupnika pravnih lica koje se odnose na postupanje i rad policijskih službenika GPBiH. Pokrenuto je 59 internih postupaka protiv 82 policijska službenika GPBiH. Disciplinskoj komisiji za policijske službenike GPBiH dostavljeno je 56 zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka protiv 67 policijskih službenika. Disciplinska komisija, postupajući prema zahtjevima, dva zahtjeva je odbila, а 54 prihvatila. U prvostepenom disciplinskom postupku oslobođeno je ili su obustavljeni postupci za 12 policijskih službenika, za 43 policijska službenika su izrečene novčane kazne za teže povrede službene dužnosti, a jednom policijskom službeniku je izrečena sankcija ''prestanak radnog odnosa'', dok su za pet policijskih službenika izrečene disciplinske sankcije zbog lakših povreda službene dužnosti. U toku je još 16 prvostepenih disciplinskih postupaka.

            Granična policija BiH je u izvještajnom periodu donijela Plan za borbu protiv korupcije za period 2016. - 2017. godina.

             Kadrovski poslovi

Primljen je 131 službenik, a radni odnos prestao je za 130 službenika (104 policijska, tri državna službenika, sedam zaposlenika i 16 pripravnika). U GPBiH zaključno s 31.12.2016. godine nepopunjeno je radnih mjesta za 445 policijskih, šest državnih službenika i 12 zaposlenika. 

Odnosi s javnošću

U skladu sa Instrukcijom o standardnim procedurama ostvarivanja odnosa s javnošću GPBiH, medijskim kućama i novinskim agencijama je dostavljeno 627 saopćenja, vijesti i obavijesti. Organizirano je šest pres-konferencija. Veb-stranica GPBiH imala je 865.651 posjetu.

Povodom 16. godišnjice rada GPBiH odštampano je dvanaesto izdanje publikacije o GPBiH. Policijski službenici JGP Neum, JGP Orašje i Glavnog ureda učestvovali su u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi.