UNODC organizira aktivnosti za pripadnike GPBiH i UIO BiH

U nastavku uspješne saradnje između Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) i Granične policije BiH (GPBiH), u toku je implementacija aktivnosti u Bosni i Hercegovini Programa kontrole kontejnera, odnosno realizacija mentorskih aktivnosti i posjeta za Zajedničke timove na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška i praktične obuke za Zajednički tim (ACCU) na graničnom prijelazu Aerodrom Sarajevo.

Implementacijom navedenih aktivnosti učesnici ostvaruju bolju saradnju, razmjenjuju informacije, ostvaruju regionalnu i međunarodnu saradnju, a to sve s ciljem efikasnije zaštite državne granice. U ime GPBiH, za implementaciju CCP-a zadužen je Branko Mijatović, a aktivnosti se realiziraju u periodu od 30. augusta do 24. septembra 2021. godine.

Tokom implementacije predmetnih aktivnosti poštuju se sve trenutne restrikcije i uzimaju u obzir nacionalne i međunarodne preporuke koje se odnose na pandemiju COVID-19.