Održana videokonferencija direktora graničnih policija država EU i Balkana

Videokonferencija direktora graničnih policija država EU i Balkana održana je 22. jula 2021. godine, na inicijativu predsjednika Savezne policije Dr. Dietera Romanna, a u ime Granične policije BiH učestvovao je direktor Granične policije BiH Zoran Galić, pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Dragan Kulić i načelnik Uprave za operacije Veljko Lazić.

Videokonferencija je održana s ciljem razmjene informacija o izazovima ilegalnih migracija i organiziranog prekograničnog kriminala na najvišem stručnom nivou. Na videokonferenciji su razmijenjeni podaci i informacije u pogledu poduzimanja mjera u vezi s ilegalnim migracijama i efikasnije zaštite državnih granica. Direktor Galić je istakao da Granična policija BiH kontinuirano poduzima mjere i aktivnosti u borbi protiv ilegalnih migracija: „Migrantska kriza je globalni problem i potrebno je kontinuirano poduzimati mjere kako bi se spriječili ilegalni prelasci državne granice. Od početka 2021. godine, pripadnici Granične policije BiH odvratili su više od 3 600 osoba od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. Granična policija BiH od samog početka migrantske krize preraspoređuje kadrovske kapacitete te angažira policijske službenike iz drugih policijskih agencija na dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak te vrši pojačan nadzor državne granice.“

Granična policija BiH maksimalno je otvorena za saradnju i poduzimanje svih mjera iz svoje nadležnosti. Aktivna saradnja i koordinacija s policijskim agencijama susjednih zemalja je ključna u rješavanju migrantske krize.

Održana videokonferencija direktora graničnih policija država EU i Balkana