Prekid radnog odnosa policijskog službenika GPBiH

Disciplinska komisija za policijske službenike Granične policije BiH, nakon razmatranja podnesenog Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, donijelo je Rješenje o prestanku radnog odnosa za policijskog službenika Jedinice granične policije Aerodrom Tuzla Z. K.., koji je od 8. juna 2020. godine do 30. juna 2020. godine neopravdano odsustvovao s posla.

Disciplinska komisija je, na osnovu izvedenih dokaza, utvrdila da policijski službenik Jedinice granične policije Aerodrom Tuzla Z. K. nije opravdao svoje odsustvo s dužnosti u navedenom periodu, čime je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 105. stava (1) tačke (20) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, odnosno iz člana 5. stava (1) tačke (20) Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Bosne i Hercegovine, koje se definira kao „Neopravdano odsustvo s dužnosti u trajanju od tri uzastopna dana ili od ukupno pet dana tokom jedne kalendarske godine“.