Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić u posjeti Graničnoj policiji BiH

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić, sa zamjenikom direktora Fahrudinom Halačom i pomoćnikom direktora za organizaciju i operacije Draganom Kulićem, primio je danas, 10. septembra 2020., u Glavnom uredu GPBiH u posjetu ministra sigurnosti BiH Selmu Cikotića sa svojim saradnicima.

Na sastanku su razgovarali o stanju na državnoj granici i situaciji s ilegalnim migracijama s akcentom na istočnu granicu i Unsko-sanski kanton, gdje je najveći migracijski pritisak. Također, prisutni na sastanku su razgovarali i o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se efikasnije izborili s migrantskom krizom te o problemima s kojima se susreće Granična policija BiH, prije svega kada je riječ o nedostatku kadrova. Direktor Galić je kazao da su gotovo svi raspoloživi ljudski i materijalno-tehnički resursi preraspoređeni na istočni i sjeveroistočni dio granice. „Granična policija preraspoređuje postojeće kadrovske kapacitete na dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak. Imamo ispomoć i drugih policijskih agencija, ali to nije dovoljno da se adekvatno odgovori na migracijsko pitanje“, rekao je ravnatelj Galić.

Ministar Cikotić je istaknuo kako će Granična policija BiH u svom djelovanju imati podršku Ministarstva sigurnosti BiH te da će se fokusirati na efikasniju kontrolu državne granice i jačanje kapaciteta Granične policije BiH.

Direktor Galić i ministar Cikotić naglasili su važnost unapređenja saradnje i uključivanje svih nivoa vlasti za efikasnije upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Sastanak direktora Galića i ministra Cikotića sa saradnicima