Obavještenje za kandidate X klase kadeta Granične policije BiH

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA X KLASE

GRANIČNE POLICIJE BIH

Obavještenje

za kanditate X klase Granične policije BiH koji su pozvani na naknadni dodatni intervju dana 06.11.2019. godine

U skladu sa članom 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, (broj: 17-06-1-34-11-4660-1393/16 od 11.12.2017. godine) i članom 11. stav (4) Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata – kadeta X klase Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-734/18 od 17.09.2018.godine) dana 06.11.2019. godine obavljen je naknadni dodatni intervju sa kandidatima koji su na dodatnom intervju od 24.10.2019. godine osvojili sljedeći najveći broj bodova.

Rezultati obavljenog naknadnog dodatnog intrvjua su sljedeći:

R/B

Šifra kandidata

Broj osvojenih bodova na naknadnom dodatnom intervju

1

3198

21

2

3538

22

3

3548

21

4

3742

22

5

3208

22

Nakon obavljenog naknadnog dodatnog intervjua Komisija je u skladu sa članom 13. stav (4) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, dopunila listu kandidata koji su nominovani za zapošljavanje, sa kandidatima koji su na naknadnom dodatnom intervjuu ostvarili najviše bodova, a čija su jedinstvene šifre:

3538, 3742 i 3208.

 

                                                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE