Pripadnici GPBiH u posjeti Zajedničkom centru za policijsku saradnju na njemačko-luksemburškoj granici

U okviru bilateralne saradnje između Granične policije BiH i Savezne policije Njemačke, pripadnici GPBiH koji rade u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju i Zajedničkom kontakt centru Nova Sela/Bijača boravili su u studijskoj posjeti Zajedničkom centru za policijsku saradnju na njemačko-luksemburškoj granici.
Tokom studijske posjete koja je trajala od  11. – 14. novembra 2019. godine pripadnici GPBiH imali su priliku razmijeniti iskustva i znanja koja se koriste u Zajedničkom centru za policijsku saradnju na njemačko-luksemburškoj granici te da najbolje prakse primjene i u radu zajedničkih centara za policijsku saradnju GPBiH sa susjednim zemljama.