Obavještenje o rezultatima ljekarskog pregleda i obavljanju dodatnog intervjua za kandidate/kadete X. klase Granične policije BiH

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA X KLASE

GRANIČNE POLICIJE BIH

OBAVJEŠTENJE

O rezultatima ljekarskog pregleda i obavljanju dodatnog intervjua

Ljekarski pregled:

Obavještavaju se kandidati koji su nominovani za zapošljavanje po Javnom oglasu za prijem kadeta X klase Granične policije BiH, od 20.09.2018. godine (lista nominovanih, od dana 23.04.2019. godine), da rezultate obavljenog ljekarskog pregleda kandidata, po jedinstvenim šiframa, mogu pogledati ovdje (Tabela 1-rezultati izvršenog ljekarskog pregleda).

U skladu sa članom 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (br. 17-06-1-34-11-4660-1393/16  od 11.12.2017. godine), kandidati za koje je rezultat provjere zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti negativan (ne zadovoljava), isključuju se iz daljeg postupka zapošljavanja.

Dodatni intervju:

U skladu sa članom 13. st. (3) i (4) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine  i članom 11. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata – kadeta X klase Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-734/18 od 17.09.2018. godine), obavještavaju se kandidati koji su na bodovnoj listi osvojili 78 bodova, da će se dana 15.06.2019. godine sa početkom u 9,00 časova, u sjedištu Granične policije BiH, koje se nalazi u Sarajevu, u ulici Reufa Muhića 2A, održati dodatni intervju.

Raspored obavljanja dodatnog intervjua sa kandidatima, po jedinstvenim šiframa možete pogledati ovdje (Tabela 2-raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za  dodatni intervju).

Potrebno je da pozvani kandidati u naznačeno vrijeme dođu na adresu Granične policije BiH, te da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe na dodatni intervju u vrijeme navedeno u rasporedu, biće isključeni iz dalje procedure odabira.

                                                                                                         PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE