Obuka za službenike jedinica za podršku i kontrolu Granične policije BiH

U okviru bilateralne saradnje Granične policije Bosne i Hercegovine i Savezne policije Njemačke, od 4. do 8. marta 2019. godine, održava se obuka za službenike jedinica za podršku i kontrolu GPBiH, u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Cilj obuke je da se kroz teorijsku i praktičnu nastavu unaprijede znanja, vještine i sposobnosti policijskih službenika koji su raspoređeni u jedinicama za podršku i kontrolu GPBiH, prije svega u oblastima zaustavljanja i kontrole vozila i osoba, samoodbrane, tehnika lišenja slobode, upada u objekte i pretraživanje istih, dok je sama obuka usmjerena na razvijanje individualnih sposobnosti, unapređenje postupanja i rada u timovima.

Na obuci učestvuje 20 policijskih službenika iz jedinica za podršku i kontrolu GPBiH, a predavači su njemački eksperti iz navedenih oblasti.

Vlada Savezne Republike Njemačke, u dosadašnjem periodu GPBiH, donirala je opremu u vrijednosti oko devet miliona KM i organizirala veliki broj obuka za službenike bh. policijske agencije.

Obilježavanju početka pomenute obuke prisustvovali su: pomoćnik direktora za organizaciju i operacije GPBiH Slobodan Krstić, oficir za vezu Savezne policije Njemačke za BiH Oliver Hass i, po ovlaštenju, načelnik Ureda za obuku i usavršavanje GPBiH Veljko Lazić.

Lazić, Hass i Krstić sa službenicima koji pohađaju obuku