Obavještenje o rezultatima ljekarskog pregleda i obavljanju dodatnog intervjua za kandidate IX klase po Javnom oglasu od 04.11.2017. godine

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA IX KLASE

GRANIČNE POLICIJE BIH

OBAVJEŠTENJE

O rezultatima ljekarskog pregleda i dodatnog intervjua

Ljekarski pregled:

Obavještavaju se kandidati koji su nominovani za zapošljavanje po Javnom oglasu za prijem kadeta IX klase Granične policije BiH, od 04.11.2017. godine (lista nominovanih, od dana 26.04.2018. godine), da rezultate obavljenog ljekarskog pregleda kandidata, po jedinstvenim šiframa, mogu pogledati ovdje (Tabela 1-rezultati izvršenog ljekarskog pregleda).

U skladu sa članom 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (br. 17-06-1-34-11-4660-1393/16 od 11.12.2017. godine) kandidati za koje je rezultat provjere zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti negativan (nezadovoljava), isključuju se iz daljeg postupka zapošljavanja.

Dodatni intervju:

U skladu sa članom 13. stav (4) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-4660-1393/16 od 11.12.2017. godine i članom 11. stav (4) Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata – kadeta IX klase Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-1-34-11-4660-5/16 od 31.10.2017.godine i broj: 17-06-1-34-11-4660-1436/16 od 26.02.2018. godine), dana 13.06.2018. godine obavljen je dodatni intervju sa kandidatima, koji su na bodovnoj listi Komisije od 26.04.2018. godine osvojili slijedeći najveći broj bodova (78). Na dodatni intervju je pozvano 19 kandidata, dok 3 pozvana kandidata nisu pristupila intervjuu.

Rezultate obavljenog dodatnog intervjua kandidata, u vidu jedinstvenih šifri, možete pogledati ovdje (Tabela 2. Rezultati dodatnog intervjua).

Nakon obavljenog dodatnog intervjua Komisija je u skladu sa članom 13. stav (4) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, dopunila listu kandidata koji su nominovani za zapošljavanje, sa kandidatima koji su na dodatnom intervjuu ostvarili najviše bodova, a čije su jedinstvene šifre:

1729, 1022, 1894, 1371, 1407, 1732, 1605 i 2062

Kandidati sa jedinstvenim šiframa 1729, 1022, 1894, 1371, 1407, 1732, 1605 i 2062, dužni su pristupiti ljekarskom pregledu u Javnoj ustanovi Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, na adresi Alije Isakovića br. 3 Sarajevo (lokacija Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo vidljiva pod sljedećim linkom: mz.ks.gov.ba), dana 18.06.2018. godine sa početkom u 7:30 časova, a sa sobom su dužni ponijeti identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš), te hemijsku olovku.

Pored navedenog kandidati su dužni dostaviti izvod iz medicinske dokumentacije ili potvrdu iz zdravstvene ustanove porodične medicine da nisu bolovali od zaraznih i infektivnih bolesti.

Kandidatima se preporučuje da na dan ljekarskog pregleda, a prije pristupa pregledu, ne konzumiraju hranu i piće.

Ukoliko rezultat provjere zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti za rad kandidata bude negativan, kandidat se isključuje iz daljeg postupka selekcije, a za provjeru se poziva drugi kandidat sa rang liste Komisije.

Kandidati koji ne pristupe ljekarskom pregledu se takođe isključuju iz daljeg postupka selekcije.

Popunjavanje bezbjednosnog upitnika:

Kandidati nominovani za zapošljavanje, koji su pozvani na ljekarski pregled, dužni su da popune ''Osnovni bezbjednosni upitnik'', te da ga odmah nakon obavljenog ljekarskog pregleda, istoga dana u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, lično predaju prisutnom predstavniku Granične policije Bosne i Hercegovine.

Pri popunjavanju Osnovnog bezbjednosnog upitnika, kandidati trebaju koristiti jedan od sljedećih obrazaca (tri obrasca na tri službena jezika): Obrazac 1 (Srpski); Obrazac 2 (Bosanski); Obrazac 3 (Hrvatski), koje su kandidati dužni preuzeti na ovoj web stranice, popuniti i potpisati u svim predviđenim rubrikama i mjestima, te predati predstavniku GP BiH, nakon ljekarskog pregleda, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Upitnik treba popuniti čitko, velikim štampanim slovima, olovkom koja se ne može brisati ili elektronski. Prije popunjavanja upitnika,kandidati su dužni da se upoznaju sa uputstvom za popunjavanje,koje se nalazi u okviru obrasca upitnika i koje treba primijeniti pri popunjavanju, te da se upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka koji se može preuzeti pod sljedećim linkom: http://msb.gov.ba/PDF/Zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_bs13.pdf, kao i drugim propisima iz oblasti obrade tajnih podataka koji se mogu pogledati pod sljedećim linkom: http://msb.gov.ba/Zakoni/akti/default.aspx?id=11443&langTag=sr-SP-Cyrl.

Takođe, kandidati su dužni uz upitnik dostaviti neovjerene kopije diploma o završenoj stručnoj spremi koju su priložili uz aplikaciju na Javni oglas, odnosno koju navedu u upitniku. U rubrikama upitnika koje se odnose na školovanje, potrebno je navesti osnovno, srednje i visoko obrazovanje, a neovjerene kopije diploma potrebno je dostaviti samo za srednje i visoko obrazovanje.

Kandidati koji posjeduju državljanstvo BiH i Republike Srbije, kao i kandidati koji su stekli obrazovanje na teritoriji Republike Srbije i koje su te činjenice naveli u odgovarajućim rubrikama upitnika, dužni su da popune i svojeručno potpišu Izjavu čiji obrazac se može preuzeti ovdje (Izjava), te da istu dostave uz upitnik.

Izuzetno, ukoliko kandidat nije siguran kako je potrebno popuniti neku pojedinačnu rubriku, istu može ostaviti nepopunjenu, te je popuniti prilikom predaje upitnika, nakon konsultacije sa ovlašćenim službenim licem Granične policije BiH koje će preuzimati upitnike, uz napomenu da je prethodno dužan prikupiti i sa sobom posjedovati podatke koje je u upitnik potrebno upisati. U slučaju da kandidat ima više nejasnoća u pogledu načina popunjavanja upitnika, dodatno pojašnjenje može dobiti od prisutnog službenika Granične policije Bosne I Hercegovine.

Napominjemo da su svi nominovani kandidati predmet bezbjednosne provjere za pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, te da upitnik trebaju popuniti sa punom pažnjom, pošto navođenje lažnih, odnosno, netačnih podataka može predstavljati bezbjednosnu smetnju u skladu sa članom 59. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/05 i 12/09). Ukoliko se nakon izvršene bezbjednosne provjere utvrdi da za nominovanog kandidata postoje bezbjednosne smetnje za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, isti se isključuje iz daljeg postupka selekcije, a za provjeru se poziva drugi kandidat sa bodovne liste Komisije.

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE