USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU

USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU

STRANCI

Radi sprječavanja i suzbijanja širenja virusa SARS-COV-2, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je ODLUKU O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU („Službeni glasnik BiH", br. 57/20 , 58/20 i 36/21). 

 

USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU

(članak 2.)

Stranac koji ispunjava uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ako na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ako dolazi iz zemalja Evrope, a ako dolazi iz drugih zemalja, koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,

 • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,

 • potvrdu izdatu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

(članak 3.)

Izuzetno od članka 2. ove Odluke, stranci koji ne moraju tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu predočiti negativan nalaz testa ili potvrde su:

  • državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

  • posada i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

  • vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati,

  • posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu,

  • diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri obavljanju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajuću važeći pasoš,

  • službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu žuran i neodgodiv,

  • pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnici Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

  • čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

  • stranci koji tranzitiraju preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju Bosne i Hercegovine,

  • maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine,

  • djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja, ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o cijepljenju ili da je prebolio bolest COVID-19,

  • stranci s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini, ako se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i/ili Republici Srbiji, pod uslovom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao dulje od 48 sati od napuštanja teritorija Bosne i Hercegovine, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog štambilja u putnoj ispravi stranca,          

  • stranci državljani Republike Turske koji svakodnevno prelaze granicu Bosne i Hercegovine radi izvođenja radova na izgradnji mosta Rača u sklopu realizacije projekta autocesta/brza cesta Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH dostavit će Graničnoj policiji BiH ovjerenu listu državljana Republike Turske koji su angažirani kao izvođači radova na izgradnji mosta Rača u okviru navedenog projekta s imenima, prezimenima i brojem putne isprave s kojom prelaze granicu BiH i potvrdu da se projekt realizira na temelju potpisanog Sporazuma o saradnji na realiziranju projekta autocesta/brza cesta Sarajevo-Beograd-Sarajevo („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 13/20).

Odlukom o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH nije propisana vrsta/tip PCR ili antigenskog testa, odnosno forma testova ili potvrda koje je potrebno predočiti na graničnom prijelazu prilikom namjeravanog ulaska u BiH te je iste moguće predočiti u tiskanoj ili elektronskoj formi.

Napomena: Trenutno se prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ne određuju mjere karantene ili samoizolacije, dok su sve osobe po ulasku u Bosnu i Hercegovinu obvezne pridržavati se uputa i poštovati sve naredbe nadležnih epidemiološko-zdravstvenih organa (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruku i dr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Najčešće postavljena pitanja

21

Mogu li prilikom prelaska granice BiH koristiti isteklu osobnu iskaznicu Republike Hrvatske ili putovnicu, obzirom da je Vlada Republike Hrvatske dopunom zakona produljila njihovu valjanost tijekom pandemije COVID-19?

Granična policija BiH službeno je obaviještena da je Vlada Republike Hrvatske dopunom Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o putnim ispravama, produljila rok valjanosti ranije izdanih dokumenata (putovnice, osobne iskaznice) za državljane Republike Hrvatske, kojima je rok valjanosti istekao za vrijeme trajanja epidemije, odnosno od 13. ožujka 2020. godine, a koji bi se smatrali valjanima najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

Može li stranac koji je supružnik državljanina BiH ući u BiH, osim bez posjedovanja nalaza PCR testa ili antigenskog testa, odnosno potvrde o cijepljenju ili preboljenoj bolesti i bez nazočnosti supružnika?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH nije izričito propisano da tijekom ulaska stranca u ovom slučaju mora biti nazočan supružnik državljanin Bosne i Hercegovine, ali je potrebno da stranac posjeduje odgovarajući dokaz iz kojeg je moguće neosporivo utvrditi da se radi o supružniku državljanina BiH.

 

Koju vrstu/tip PCR ili antigenskog testa trebam posjedovati prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu?

Stranac koji ispunjava uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Europe, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,

 • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,

 • potvrdu izdanu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana, do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH nije propisana vrsta/tip PCR ili antigenskog testa.

Strani sam državljanin i zanima me je li određen vremenski period za tranzit zbog COVID-19, s obzirom da se namjeravam kući vratiti preko Bosne i Hercegovine?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da bez predočavanja negativnog nalaza PCR ili antigenskog testa na virus SARS-COV-2 ili potvrde, propisanih člankom 2. Odluke, u Bosnu i Hercegovinu mogu ući stranci koji tranzitiraju preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Strani sam državljanin, punoljetan sam, otac mi je državljanin Bosne i Hercegovine, mogu li u BiH ući beznegativnog testa ili potvrde o cijepljenju ili preboljenoj bolesti na COVID-19?

Izuzetak od obveze predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisane člankom 2. Odluke odnosi se samo na maloljetnog stranca čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, te se ovaj izuzetak ne odnosi na vas.

Računa li se važenje PCR testa prilikom prelaska granice BiH od vremena testiranja ili izdavanja nalaza?

Odlukom Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da je potrebno predočiti negativan nalaz PCR ili antigenskog testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati ukoliko stranac dolazi iz zemalja Europe, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, a obzirom da nije propisano važenje od vremena uzimanja uzorka uzima se u obzir ukupno vrijeme od 48 sati.

Državljanin sam BiH i želio bih posjetiti rodbinu u Njemačkoj (ili bilo kojoj drugoj stranoj zemlji). Mogu li nesmetano otputovati uzimajući u obzir restrikcije zbog pandemije?

Granična policija BiH nije nadležna za tumačenje propisa i mjera koje se odnose na ulazak, boravak i tranzit preko teritorija druge zemlje te predlažemo da se u vezi navedenog obratite veleposlanstvu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje kroz koju tranzitirate ili u koju namjeravate putovati, radi pribavljanja potrebnih informacija.

Mogu li prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu predočiti nalaz testa ili potvrdu o cijepljenju ili preboljeloj bolesti COVID – 19 u elektronskoj formi (na mobitelu, tabletu i sl.) ?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH nije propisana forma testova ili potvrda koje je potrebno predočiti na graničnom prijelazu prilikom namjeravanog ulaska u BiH, te je iste moguće predočiti u tiskanoj ili elektronskoj formi

Strani smo državljani, planiramo posjetiti Bosnu i Hercegovinu, treba li mojoj maloljetnoj djeci od 3 i 5 godina negativan test prilikom ulaska s obzirom na pandemiju COVID-19?

Djeca stranaca mlađa od sedam godinaizuzeta su od obveze posjedovanja testa ili potvrde, ako putuju u pratnji roditelja ili staratelja koji su obvezni predočiti negativan nalaz testa ili potvrde, propisane člankom 2. Odluke.

S obzirom na to da trenutno nisam u mogućnosti izvaditi bh vizu kao i na pandemiju COVID-19 mogu li tranzitirati kroz Neumski koridor?

Osobe kojima je za ulazak, boravak i tranzit preko teritorija Bosne i Hercegovine potrebna viza, mogu tranzitirati preko teritorija Bosne i Hercegovine, bez posjedovanja vize, isključivo kroz Neumski koridor, odnosno putnom komunikacijom između graničnih prijelaza Neum I – Klek i Neum II – Zaton Doli, bez zadržavanja i napuštanja navedene putne komunikacije.

Napominjemo da tijekom tranzita kroz neumski koridor niste obvezni predočiti negativan nalaz testa ili potvrde, propisane člankom 2. Odluke, obzirom da vam nije dopušteno zadržavanje i napuštanje navedene putne komunikacije.

Državljanin sam zemlje članice Evropske unije/Schengena, mogu li tranzitirati kroz Neumski koridor s obzirom na pandemiju COVID-19?

U skladu sa Sporazumom o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz Luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu, ako ne postoje druge zakonske smetnje, dopušten je tranzit preko teritorija Bosne i Hercegovine isključivo kroz Neumski koridor, odnosno putnom komunikacijom između graničnih prijelaza Neum I – Klek i Neum II – Zaton Doli, bez zadržavanja i napuštanja navedene putne komunikacije.

Napominjemo da tijekom tranzita kroz neumski koridor niste obvezni predočiti negativan nalaz testa ili potvrde, propisane člankom 2. Odluke, obzirom da vam nije dopušteno zadržavanje i napuštanje navedene putne komunikacije.

Državljanin sam susjedne zemlje i zanima me je li mi potreban nalaz PCR testa ako u BiH ne ulazim iz svoje zemlje?

Da, jer se izuzetak od obveze predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisane člankom 2. Odluke odnosi na državljane Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske ako u BiH ulaze direktno s teritorija navedenih država.

Državljanin sam Crne Gore i želio bih iz Srbije, kroz BIH putovati u Hrvatsku. Zanima me da li mi je potreban negativan test odnosno potvrda o cijepljenju ili preboljenoj bolesti ?

Za tranzit kroz teritorij BiH radi odlaska u treće zemlje potrebno je predočiti negativan nalaz testa ili potvrdu, propisane člankom 2. Odluke.

Izuzetak od obveze predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisane člankom 2. Odluke ne odnosi se na državljane Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske ako u BiH ne ulaze direktno s teritorija navedenih država.

Državljanin sam Srbije i želio bih iz Crne Gore ući u BIH radi povratka u Srbiju. Zanima me da li mi je potreban negativan test odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti ?

Nije vam potrebno navedeno, jer su od te obveze izuzeti stranci koji tranzitiraju preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Strani sam državljanin, namjeravam tranzitirati preko Bosne i Hercegovine, s obzirom na pandemiju COVID-19, moram li imati negativan test ili potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti tijekom ulaska u Bosna i Hercegovine ?

Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano je da bez predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisanih člankom 2. Odluke, u Bosnu i Hercegovinu može ući stranac koji tranzitira preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju Bosne i Hercegovine, dok je za tranzit kroz BiH radi odlaska u druge zemlje potrebno predočiti negativan nalaz testa ili potvrdu, propisane člankom 2. Odluke.

Stranac sam iz viznog režima s BiH, nemam bh vizu ali posjedujem važeću Schengen vizu, mogu li ući u BiH s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranac koji ispunjava uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Europe, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,

 • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,

 • potvrdu izdanu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana, do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Također, Odlukom o vizama propisano je da državljani zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu s važećom putovnicom ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine i to ako isti posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdanu u zemljama potpisnicama schengenskog sporazuma, zemljama članicama Europske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Strani sam državljanin s važećom bh vizom, šta mi je potrebno prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranac koji ispunjava uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Europe, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,

 • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,

 • potvrdu izdanu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana, do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Državljanin sam Bosne i Hercegovine, supruga i maloljetni sin su stranci, moraju li supruga i sin posjedovati negativan test s obzirom na pandemiju COVID-19 prilikom ulaska u BiH?

Potrebno je da tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o strancima, dok je Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano da bez predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisanih člankom 2. Odluke u Bosnu i Hercegovinu može ući maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da je tijekom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine u ovom slučaju potrebno posjedovati nesporan dokaz roditeljskog odnosno bračnog statusa.

Strani sam državljanin, u Bosnu i Hercegovinu trebam doći kao službenik međunarodne organizacije (OSCE,UNDP i dr.), s obzirom na pandemiju COVID-19, šta mi je potrebno prilikom ulaska u vašu državu?

Potrebno je da tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ispunjavate uvjete propisane Zakonom o strancima, dok je Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano da bez predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisanih člankom 2. Odluke u Bosnu i Hercegovinu može ući i osoblje međunarodnih organizacija pri obavljanju njihovih službenih dužnosti, a koje tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajuću važeću putovnicu.

Državljanin sam susjedne zemlje (Srbije, Crne Gore, Hrvatske), supruga i maloljetni sin su državljani treće zemlje, s obzirom na pandemiju COVID-19, moraju li supruga i sin posjedovati negativan test ili potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu?

Potrebno je da tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ispunjavate uvjete propisane Zakonom o strancima, dok je Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu propisano da bez predočavanja negativnog nalaza testa ili potvrde, propisanih člankom 2. Odluke u Bosnu i Hercegovinu mogu ući državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja.

Napominjemo da je tijekom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine u ovom slučaju potrebno posjedovati nesporan dokaz roditeljskog odnosno bračnog statusa.

Državljanin sam zemlje članice Evropske unije, šta mi je potrebno za ulazak u BiH s obzirom na pandemiju COVID-19?

Stranac, državljanin zemalja članica Europske unije, Schengen prostora i drugih država koji ispunjava uvjete za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Europe, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,

 • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,

 • potvrdu izdanu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana, do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.