Poštovani posjetitelji!

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH 

Poštovani posjetitelji!

Od osnivanja Granične policije BiH 2000. godine pa do danas ova policijska agencija  postala je organizacijski i funkcionalno stabilna, cjelovita i učinkovita u izvršenju povjerenih joj zadaća. Poslove granične kontrole i nadzora granice obavljamo sukladno standardima i propisima EU. Iako smo ustrojeni prema ugledu na suvremene europske granične policije i osposobljeni obavljati sve zadaće iz naše nadležnosti, težimo promjenama nabolje.

  • Reforma Granične policije BiH je nužna kako bi se u budućnosti moglo odgovoriti svim izazovima i zadaćama, posebice u preuzimanju obveza koje proizlaze iz statusa BiH kao zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u EU. Sukladna je Reformskoj agendi za BiH za razdoblje 2015. - 2018. Realizira se zajedničkim Projektom modernizacije uprave sa Saveznom policijom Njemačke.

  • U njemačkoj agenciji provedene su tri reforme. Stručnjaci respektabilnog iskustva iz radnih grupa Projekta podržavaju reformu kojom se jača GPBiH. U cilju približavanja standardima EU, želimo prenijeti akcent s Glavnog ureda u Sarajevu na granicu koja je temelj našega rada. Težimosmanjenju broja rukovodećih službenika, a povećanju broja specijalista iz različitih oblasti. Projektom se želi unaprijediti zastarjeli Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji GPBiH, a novim će biti konkretnije opisano svako radno mjesto u GPBiH.

  • Granična policija BiH je u 2016. učinkovitija prema svim relevantim statističkim pokazateljima u odnosu na prethodnu godinu. U prvih devet mjeseci 2016. GPBiH bilježi poboljšanje rezultata rada u potražnoj djelatnosti bilo da je riječ o osobama ili dokumentima koje potražuju nadležna tijela iz BiH ili inozemstva. Količine oduzetih opojnih droga, kao i broj evidentiranih slučajeva u 2016. godini znatno premašuju statistike ranijih godina. Bolji rezultati su proizvod stalnog rada pripadnika GPBiH na suzbijanju zlouporaba opojnih droga, ali i naše postavke prioriteta u radu.

  • GPBiH već duže vrijeme odgovara svim zadaćama i izazovima postojećim ljudskim kapacitetima, ali nužan je daljnji razvitak ove agencije. Problem nedostatka policijskih službenika u GPBiH primjetan je u obavljanju poslova granične kontrole. Primjerice, svakodnevni posao jednog našeg policijskog službenika na istom graničnom prijelazu radi veći broj službenika policija susjednih zemalja. Ne možemo govoriti o boljim rezultatima ukoliko nemamo dovoljan broj policijskih službenika. GPBiH, prema postojećoj sistematizaciji, nedostaje 431 policijski, sedam državnih službenika i 14 zaposlenika. Problem će djelomice biti riješen zapošljavanjem novih sedamdeset policijskih službenika, za čiji je izbor natječajna procedura u tijeku. Novoobučene mlade kolege zasigurno će predstavljati snagu koja će osigurati daljnji uspješan razvitak ove policijske agencije i djelomice ublažiti problem nedostatka kadrova.

  • Granična policija BiH danas raspolaže zadovoljavajućom opremom koja se sastoji od: specijaliziranih vozila, plovila, računala, dvogleda za noćno promatranje, radiostanica, čitača putovnica itd. Ono čime nismo zadovoljni jeste infrastruktura na graničnim prijelazima i smještajni uvjeti u kojima rade naši policijski službenici. Uz kadrovsku popunjenost i tehničku opremljenost, bolju infrastrukturu na graničnim prijelazima, Bosna i Hercegovina bi dobila brži i sigurniji prekogranični promet, povećanje kvaliteta graničnih provjera i učinkovitiju zaštitu državne granice. Jačanjem kapaciteta granične sigurnosti i primjenom najboljih praksi zemalja EU, BiH bi ostvarila značajan napredak u uspostavljanju standarda potrebnih za ulazak u EU

  • Strategijom rada i razvitka smo predvidjeli stalan rad na usvajanju i provedbi zakonodavstva u cilju njegovog potpunog usuglašavanja s europskim standardima. Već sam istaknuo potrebu za izmjenama ustrojstva. To će zahtijevati daljnji razvitak informacijskog sustava GPBiH, te otklanjanje nedostataka u infrastrukturi, smještajnim kapacitetima i uvjetima za rad. Naš cilj jeste da budemo moderna, inventivna i profesionalna policijska agencija koja će aktivno i mjerljivo doprinositi sigurnosti BiH, regije i šire.

  • Spremni smo surađivati sa svim institucijama: Ministarstvom sigurnosti BiH, Predsjedništvom BiH, Parlamentarnom skupštinom BiH, a posebice Povjerenstvom za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH, kao i svim drugim ministarstvima u Vijeću ministara BiH. Zavidan stupanj suradnje smo ostvarili s Upravom za neizravno oporezivanje, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA-om), Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, Službom za poslove sa strancima, Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA-om), a posebice s Tužiteljstvom i Sudom BiH, te drugim nadležnim tužiteljstvima i sudovima. Želim istaknuti veoma dobru i plodonosnu suradnju s MUP-om Republike Srpske, Federalnim MUP-om, policijom Brčko Distrikta, te svim županijskim MUP-ovima. Intenzivno surađujemo s MUP-om  Hrvatske, a ništa manjeg intenziteta nije ni suradnja s MUP-ovima i graničnim policijama Srbije i Crne Gore. Osobito dobra suradnja je ostvarena s izaslanstvom Europske komisije u BiH realiziranjem različitih projekata. Moram pomenuti dobru suradnju i s: OHR-om, ICITAP-om, IOM-om, FRONTEX-om, DCAF-om, EUROPOL-om, SELEC-om, Regionalnim centrom MARRI i drugim međunarodnim organizacijama. Veliki je broj zemalja sudjelovao, i još sudjeluje u pomoći i potpori razvitka Granične policije BiH, posebice u njenom opremanju i obučavanju djelatnika. U vezi s tim, izdvojio bih suradnju sa Saveznom policijom SR Njemačke, kao i s Vladom, odnosno Veleposlanstvom SAD-a.