Slobodan Krstić, crtice iz biografije

Glavni inspektor Slobodan Krstić na poziciju pomoćnika direktora za organizaciju i operacije imenovan je rješenjem direktora GPBiH Zorana Galića 4.1.2016. godine.

Slobodan Krstić,
pomoćnik direktora za
organizaciju i operacije

Slobodan Krstić u policijskim strukturama je od 1994. godine. Do 2000. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na poslovima policajca i inspektora za opšti kriminalitet u stanici i centru javne bezbjednosti. U GPBiH radi od osnivanja agencije na poslovima inspektora za istrage, inspektora za unutrašnju kontrolu, šefa jedinice, šefa odsjeka, komandira jedinice, šefa Operativnog centra, pomoćnika načelnika i načelnika. Prije imenovanja na poziciju pomoćnika direktora, obavljao je funkciju načelnika Ureda za obuku i stručno usavršavanje GPBiH.

Rođen je 14.12.1975. godine u Sarajevu. Oficir je policije. Diplomirao je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu 1998. godine.