Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH


Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!


Granična policija BiH, uz složeno stanje na granici zbog pritiska migranata, maksimalno je angažirala postojeće materijalno-tehničke i ljudske potencijale, zbog čega su u brojnim područjima rada u 2018. godini rezultati bolji u odnosu na 2017. godinu.


Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Uvjeti za prelazak državne granice BiH uslijed pandemije koronavirusa za državljanje BiH, strance i osobe sa dvojnim državljanstvom

Mogu li državljani BiH prijeći državnu granicu BiH tijekom pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Državljani BiH mogu prijeći državnu granicu s valjanim/važećim putnim ispravama.

Putna isprava je valjana/važeća putovnica ili drugi identifikacijski dokument koji je izdalo nadležno tijelo vlasti BiH te valjana/važeća osobna iskaznica i drugi identifikacijski dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice.i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je novu Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, od 21.5.2020. godine.

Odredbe o zabrani ulaska iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s osobnom iskaznicom izdanom od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

 

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

 

 

Mogu li strani državljani prijeći državnu granicu BiH tijekom pandemije koronavirusa COVID-19?

Odlukom Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu privremeno je zabranjen ulazak stranaca u BiH.

Ove mjere ne odnose se na državljane Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz neumski koridor, vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu, kao i posadu i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina. U slučaju međunarodnog tranzita prijevoza robe cestovnim putem, boravak posade teretnog vozila u Bosni i Hercegovini se ograničava na najviše 12 sati.

Odluka se ne primjenjuje na diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je isto obvezno pridržavati se i poštivati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi). Prilikom ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tipa „D“, „MO“, „K“, „S“, „PO“, „PK“, „PP“), potrebno je posjedovati i predočiti odgovarajuć valjanu/važeću putovnicu, dok je izlaz iz BiH dozvoljen.

Odluka se, također,  ne primjenjuje na:

a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci,

b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje,

c) maloljetne strance u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine,

d) službe i timove Civilne zaštite,

e) pripadnike vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

f) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH,

g) vozače i pratitelje u slučajevima prijenosa posmrtnih ostataka,

h) posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu,

i) čelnike država i članove njihovih izaslanstava čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH,

j) tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH,

k) strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

l) stranca koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

m) strance članove uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe, koji radi prisustva ukopu umrle osobe mogu boraviti u Bosni i Hercegovini najviše 72 sata od trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom,

n) stranca koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje poziv pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u Bosni i Hercegovini i posjeduje potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-CoV-2, ne starije od 48 časova od trenutka ulaska.

Odlukom Vijeća ministara BiH o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, od 28.5.2020.godine, omogućava se ulazak u BiH državljanima susjednih zemalja, i to Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja.

Izmjenom Odluke Vijeća ministara BiH od 2.6.2020. godine, odobrava se ulazak u BiH maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine, kao i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Odluka o dopuni odluke Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu koja je stupila na snagu 16.7.2020. godine, propisuje da se odredbe o zabrani ulaska iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju na državljane zemalja članica Europske unije i zemalja članica Schengenskog sporazuma, kao i na sve strance koji posjeduju višekratnu Schengen vizu ili vizu zemalja Europske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Europske unije i Schengenskog područja, ukoliko posjeduju potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati do trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

 

Mogu li osobe s dvojnim državljanstvom (BiH i drugo) prijeći državnu granicu BiH tijekom pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Nositelj valjane/važeće strane putne isprave koji ima državljanstvo BiH prilikom pristupanja graničnoj kontroli potrebno je da se identificira kao državljanin BiH, kako bi mu se odobrio prelazak državne granice. Ako ta osoba kao državljanin BiH, prilikom prelaska državne granice, ne posjeduje valjanu/važeću putnu ispravu BiH, policijski službenici Granične policije BiH će poduzeti određene mjere i radnje sukladno zakonskim ovlastima, te eventualno utvrditi prekršajnu odgovornost zbog neposjedovanja valjane/važeće putne isprave.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je novu Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, od 21.5.2020. godine.

Odredbe o zabrani ulaska iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s osobnom iskaznicom izdanom od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

 

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljanina BiH?

Iz tehničkih razloga, ne možemo objaviti najčešća pitanja i odgovore na hrvatskom jeziku.

Najčešća pitanja i odgovore na bosanskom jeziku možete pregledati OVDJE.

Može li državljanin BiH sa osobnom iskaznicom putovati u Republiku Hrvatsku?

Iz tehničkih razloga, ne možemo objaviti najčešća pitanja i odgovore na hrvatskom jeziku.

Najčešća pitanja i odgovore na bosanskom jeziku možete pregledati OVDJE.

Da li državljani EU mogu ulaziti, boraviti i tranzitirati kroz BiH samo uz posjedovanje važeće lične karte?

Iz tehničkih razloga, ne možemo objaviti najčešća pitanja i odgovore na hrvatskom jeziku.

Najčešća pitanja i odgovore na bosanskom jeziku možete pregledati OVDJE.

Mogu li državljani BiH putovati u Crnu Goru ili Republiku Srbiju s važećom osobnom iskaznicom?

Iz tehničkih razloga, ne možemo objaviti najčešća pitanja i odgovore na hrvatskom jeziku.

Najčešća pitanja i odgovore na bosanskom jeziku možete pregledati OVDJE.