Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH


Zoran Galić, direktor Granične policije BiH 


Poštovani posjetitelji!


Dobro došli na veb-stranicu Granične policije BiH, čiji je cilj transparentno, objektivno, valjano i blagovremeno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Granične policije BiH. Sadržaj ove stranice nastoji čitateljima pružiti sve važne informacije o ustrojstvu i funkcioniranju Granične policije BiH, prve multietničke agencije za provođenje zakona u BiH, osnovane 2000. godine.

Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Čiji državljani mogu, osim sa putnom ispravom, preći državnu granicu BiH i sa važećom ličnom kartom?

Sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Napomena: Stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, odnosno nakon završenog prijelaznog razdoblja sa danom 31.12.2020. godine, državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu sa važećom osobnom iskaznicom ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno potrebno je posjedovanje važeće nacionalne putovnice prilikom prelaska državne granice BiH.

Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijski pasoš) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica.

Da li se na državljanina BiH koji ima državljanstvo neke druge države odnose odredbe u pogledu ograničenja boravka u Bosni i Hercegovini?

Zakona o strancima propisano je da se strancem na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smatra državljanin Bosne i Hercegovine koji ima i državljanstvo neke druge države. Dakle, državljani Bosne i Hercegovine nemaju nikakvih ograničenja u pogledu boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na to da li ulaze u Bosnu i Hercegovinu ili izlaze iz nje s važećom putnom ispravom druge države.

Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini je propisano da, kada upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja) i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe.

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano, kao i međunarodnu oznaku zemlje registracije.

Napominjemo da „Uputstvo o kontroli postojanja i valjanosti međunarodne karte o osiguranju motornih vozila“, Biroa zelene karte u BiH, koje se primjenjuje od 19.10.2020. godine, u režimu Multilateralnog sporazuma (MGA) podrazumijeva ukidanje kontrole zelenih karti prilikom ulaska u BiH za vozila sa registarskim tablicama iz država članica Sistema zelene karte.

U režimu zelene karte (ZK/IMIC), vozači motornih vozila sa registarskim tablicama pojedinih zemalja članica Sistema zelene karte i dalje imaju obvezu posjedovanja valjane zelene karte/IMIC-a prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

Spisak zemalja država članica Sistema zelene karte potpisnica Multilateralnog sporazuma (MGA) i režima zelene karte (ZK/IMIC), možete pronaći na web-stranici Biroa zelene karte u BiH www.bzkbih.ba u Uputstvu o kontroli postojanja i valjanosti međunarodne karte o osiguranju motornih vozila, na sljedećem linku: https://www.bzkbih.ba/ba/stream.php?sta=3&pid=216&kat=244, kao i druge detaljne informacije.