Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH


Zoran Galić, direktor Granične policije BiH 


Poštovani posjetitelji!


Dobro došli na veb-stranicu Granične policije BiH, čiji je cilj transparentno, objektivno, valjano i blagovremeno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Granične policije BiH. Sadržaj ove stranice nastoji čitateljima pružiti sve važne informacije o ustrojstvu i funkcioniranju Granične policije BiH, prve multietničke agencije za provođenje zakona u BiH, osnovane 2000. godine.

Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijski pasoš) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica.

Čiji državljani mogu, osim sa putnom ispravom, preći državnu granicu BiH i sa važećom ličnom kartom?

Sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Da li državljani BiH sa važećom ličnom kartom mogu prelaziti državnu granicu Crne Gore i R. Srbije?

Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uslovima putovanja državljana dvije države propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritoriju države druge strane ugovornice sa ličnom kartom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini je propisano da, kad upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja) i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica.

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano, kao i međunarodnu oznaku zemlje registracije.